Persberichten

Mormoonse delegatie naar UNESCO-congres in Macedonië

 

Het congres was gewijd aan een dialoog tussen godsdiensten en culturen, en was het derde in zijn soort, georganiseerd door de Republiek Macedonië en de Unesco, de Educational, Scientific and Cultural Organization van de Verenigde Naties.

‘Wij zijn allen kinderen van God. Wij zijn allen broeders en zusters,‘ zei Manfred Schütze in zijn toespraak tijdens het congres. Het hoofd van de vier man sterke mormoonse delegatie moedigde alle deelnemers aan om ‘onze gemeenschappelijke banden aan te halen’. Schütze werd vergezeld door de Macedonische public affairs-coördinatrice van de kerk, Klementina Vasileva, Europees juridisch adviseur van de kerk David Colton, en Europees assistent-hoofd public affairs dr. Ralf Grünke.

Het congres ging over drie onderwerpen: pluralistische samenlevingen en godsdienstige tolerantie, samenleven door respect voor diversiteit, en bijdragen van de media aan de interreligieuze en interculturele dialoog. Vasileva wees er in haar toespraak op dat vrijheid van aanbidding een beginsel is dat is vastgelegd in de fundamentele leerstellingsverklaringen van de kerk, de geloofsartikelen. En de heer Colton zei tegen de aanwezigen: ‘Wij moeten voorstanders zijn van een vreedzame dialoog, moeten een wettelijk platform scheppen voor godsdienstvrijheid voor allen, moeten dit platform respecteren, en we moeten ons uitspreken tegen alles dat andermans vrijheid van aanbidding in gevaar brengt.’ Dr. Grünke beklemtoonde dat berichtgeving over godsdienst billijk, juist en nauwkeurig dient te zijn.

Het wereldcongres over de dialoog tussen godsdiensten en de samenleving vindt eens in de drie jaar plaats. In 2007 en 2010 hebben er ook afgevaardigden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen actief aan deelgenomen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.