Nieuwsartikel

Mormoonse vrouwenleidster spreekt in conferentie van het Europees parlement

Jean B. Bingham, algemeen presidente van de vrouwenorganisaties van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, sprak op donderdag 9 november in het Europees Parlement in Brussel. Zij sprak geleerden en hoogwaardigheidsbekleders toe in de conferentie: ‘Gelovige vrouwen: perspectief op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging’. Anna Záborská, lid van het Europees Parlement, trad, in samenwerking met het kantoor Europese Unie van de kerk, op als gesprekleidster.

 

‘In plaats dat overheden bepalen wat vrouwen doen, hoe ze het doen en wanneer ze het doen, moeten we erop toezien dat hun mensenrechten, met inbegrip van hun recht op een geloofsovertuiging naar keuze, worden gerespecteerd’, zei zuster Bingham, hoofd van de zustershulpvereniging van de kerk. Ze werd vergezeld door zuster Sharon Eubank, eerste raadgeefster van zuster Bingham in het algemeen presidium van de zustershulpvereniging en directeur van LDS Charities, de humanitaire arm van de kerk.

In veel landen worden mensen vervolgd voor hun godsdienstige of levensovertuiging. Wanneer dit gebeurt zijn vrouwen en meisjes vaak het doelwit van willekeurige vormen van geweld of strafmaatregelen. In haar toespraak besprak zuster Bingham de waarde van de vrouw in de maatschappij en de bijdragen van vrouwen aan het algemeen welzijn. Zij vroeg haar gehoor de vrouwen in hun omgeving ruim baan te geven.

Ze zei: ‘De verbetering van de positie van vrouwen moet ieders prioriteit zijn, omdat ze mede een samenleving kunnen vormgeven waar vrede, godsdienstvrijheid en mensenrechten kunnen gedijen.’

De andere keynotespreker was dr. Ján Figel’, Speciaal Gezant voor de bevordering van vrijheid van godsdienst en levensovertuiging buiten de Europese Unie. De inleidende toespraken werden gevolgd door een paneldiscussie van internationale deskundigen: dr. Nazila Ghanea, Oxford University en lid van het panel van deskundigen inzake vrijheid van godsdienst of overtuiging van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa; Gillian Kitley, hoofd van het Kantoor van de Verenigde Naties voor genocidepreventie en beschermingsplicht; Sandra Jolley, vicevoorzitster Commissie Internationale Godsdienstvrijheid van de Verenigde Staten; en Amador Sanchez Rico, adjunct-hoofd van de afdeling mensenrechten van de Europese Dienst voor Extern Optreden.

Deze conferentie was het startsein voor een serie van drie rondetafelgesprekken, die in december, januari en februari zullen plaatsvinden. Deze kleinere bijeenkomsten worden georganiseerd door het kantoor voor de Europese Unie van de kerk. Zij zullen de kernpunten die in de conferentie ter sprake kwamen, verder uitwerken.

Over de conferentie zei mevrouw Záborská: ‘Het is een eer voor mij om gastvrouw te zijn van deze conferentie met dit thema. Het is ook een soort manifestatie van mijn godsdienst.’

Na afloop van de Gelovige vrouwenconferentie lunchten zuster Bingham en zuster Eubank met de andere panelleden en genodigde gasten. Aan het eind van de week zal zuster Bingham een groep mormoonse vrouwen uit ringen in Brussel en Antwerpen toespreken.

Over de deelname van de Kerk aan deze conferentie, zei Zuster Eubank ‘Omdat wij allemaal kinderen van dezelfde God zijn, zijn we met elkaar verbonden; we zijn broeders en zusters en dus is uw vooruitgang, zelfs als u tot een ander geloof behoort, volledig van belang voor mijn vooruitgang omdat we op die manier met elkaar verbonden zijn.’

De zustershulpvereniging is voor vrouwen van 18 jaar en ouder. Zij heeft tot doel alle vrouwen in de kerk, alsmede anderen met noden, steun te bieden in stoffelijke en geestelijke behoeften. De zustershulpvereniging van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is een van de grootste vrouwenorganisaties van de wereld.

Ga naar [INSERT LINK(S)] om de Gelovige vrouwenconferentie te bekijken.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.