Persbericht

Nieuw gebiedspresidium Europa

Op aanwijzing van het Eerste Presidium en het Quorum van de Twaalf Apostelen, voorzien de gebiedspresidiums de leiders en leden in hun kerkgebied van geestelijke en bestuurlijke leiding. De presidiums van de verschillende kerkgebieden worden na enkele jaren gewijzigd, waardoor een nieuwe kijk en hernieuwde kracht ontstaan.

De nieuwe president, ouderling Patrick Kearon, heeft in het Verenigd Koninkrijk, Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten gewoond. Hij heeft in verschillende bedrijfstakken, waaronder de gezondheidszorg, en de voedsel-, auto- en transportindustrie, gewerkt. Ook had hij zijn eigen communicatieadviesbureau voordat hij als algemeen autoriteit van de kerk werd geroepen. Enkele jaren na zijn eerste kennismaking met heiligen der laatste dagen liet hij zich op 26-jarige leeftijd dopen. Twee jaar later ontmoette hij zijn vrouw, Jennifer Carole Hulme. Ze hebben vier kinderen, van wie er een is overleden. Ouderling Timothy J. Dyches heeft de afgelopen twee jaar met hem samengewerkt. Hij is van mening dat ouderling Kearon dankzij zijn levenservaring ‘een persoonlijke klik met de jongeren en de zendelingen heeft — en met de doelen die zij nastreven.’

Ouderling Paul V. Johnson, die eerste raadgever is, heeft aan de Brigham Young University gestudeerd, waar hij eerst het diploma zoölogie behaalde, en vervolgens de diploma’s therapie en begeleiding. Daarna behaalde hij een doctoraatsdiploma in onderwijstechnologie aan de Utah State University. Als jonge man ging ouderling Johnson op zending in het zendingsgebied Oslo. Hij was ook lid van het presidium van het gebied Chili, voordat hij in augustus 2008 als commissaris voor het kerkelijk onderwijs geroepen werd. Ouderling Johnson zegt over zijn nieuwe roeping in het presidium van het gebied Europa: ‘Ik kijk ernaar uit om in de komende maanden en jaren de geweldige heiligen in het gebied Europa te leren kennen en met hen samen te werken.’

Ouderling Dyches, tweede raadgever, heeft aan de Brigham Young University gestudeerd en er zijn bachelordiploma in algemene studies behaald. Hij is aan de Washington University Medical School in St. Louis (Missouri) in de geneeskunde afgestudeerd en heeft daarna aan dezelfde universiteit een specialistische opleiding gevolgd. Kort daarna is hij een privékliniek keel-, neus- en oorheelkunde begonnen, waar hij tot 2008 in heeft gewerkt. In 2012 werd hij vicepresident operational development van Ambulatory Surgical Centers of America. Hij vervulde als jonge man een zending in het zendingsgebied Duitsland-Zuid, en was president van het zendingsgebied Portland (Oregon, VS).

Hoewel het gebiedspresidium Europa gewijzigd is, blijven de verlangens en doelen van het presidium voor het gebied Europa in grote lijnen ongewijzigd. ‘We hebben een gestage voorwaartse inspanning met duidelijke, vastomlijnde  doelen gezien’, zegt ouderling Dyches over de afgelopen jaren. President Kearon zegt dat het presidium de leden in Europa zal blijven aanmoedigen om zich op het gebiedsplan te concentreren, dat uit drie gebiedsdoelen bestaat. Namelijk: 1) een vriend meenemen, door inclusiviteit en een oprechte uitnodigende houding jegens andersgelovigen of niet-gelovigen te stimuleren; 2) geestelijk en stoffelijk zelfredzaam worden; en 3) een voorouder vinden en voor hem of haar heilsverordeningen in de tempel verrichten. Heiligen der laatste dagen verrichten in hun tempels de hoogste sacramenten – voor zichzelf en ten behoeve van hun overleden voorouders.

 ‘Het evangelie naleven, verschaft ons vrede en blijdschap. Door het gebiedsplan krijgt iedereen de kans om de zegeningen te ontvangen die vast en zeker zullen komen als we proberen die doelstellingen te verwezenlijken’, zegt president Kearon.  

Ouderling José A. Teixeira, de vorige president van het gebied Europa, heeft bijna zes jaar deel van het gebiedspresidium uitgemaakt. Hij en zijn vrouw zijn nu aan het gebied Zuid-Amerika-zuid toegewezen, waar hij de functie van tweede raadgever zal vervullen. ‘De Teixeira’s waren een echte zegen en aanwinst voor ons allen’, aldus ouderling Dyches.  President Kearon zegt: ‘Wie met ouderling Teixeira hebben samengewerkt, zijn het erover eens dat zijn scherpzinnige verstand, analytische vermogen en onvoorstelbare geloof een geweldig leider van hem maken.’ 

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.