Persberichten

Nieuw gebiedspresidium Europa

De kerk is op bestuurlijk niveau opgedeeld in geografische gebieden, momenteel 26. De kerk telt in Europa 485.403 leden in 1.449 gemeenten in 39 landen en territoriums, 42 zendingsgebieden en elf in gebruik zijnde tempels. Op aanwijzing van het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen, de hoogste bestuurlijke organen van de kerk, zal het nieuwe gebiedspresdium geestelijke en bestuurlijke leiding geven aan de leden en leiders van de kerk in Europa.

Ouderling José Teixeira is op 5 april 2008 geroepen als lid van het Eerste Quorum der Zeventig. Zijn recentste roeping was tweede raadgever in het gebiedspresidium van Europa. Ouderling Teixeira is afgestudeerd in accounting en business management. Voordat hij geroepen werd om voltijd voor de kerk te werken, was hij internationaal controller van de kerk, verantwoordelijk voor verschillende gebiedskantoren verspreid over Europa en Afrika. Hij heeft tal van kerkroepingen gehad, waaronder voltijdzendeling in het zendingsgebied Lissabon, ringpresident, zendingspresident en van 1997 tot 2005 gebiedszeventiger in het voormalige gebied Europa-West. Ouderling Teixeira is op 24 februari 1961 geboren in Vila Real (Portugal). Hij is in juni 1984 getrouwd met Maria Filomena Lopes Teles Grilo. Zij hebben drie kinderen.

Ouderling Patrick Kearon is op 3 april 2010 geroepen als lid van het Eerste Quorum der Zeventig. Ten tijde van zijn roeping was hij werkzaam als lid van het Derde Quorum der Zeventig in het gebied Europa. Ouderling Kearon heeft in het Midden-Oosten en in het Verenigd Koninkrijk gewoond en daar in verschillende bedrijfstakken gewerkt, waaronder de gezondheidszorg en de levensmiddelen-, auto- en transportbranche. Op maatschappelijk vlak is hij lid geweest van de besturen van liefdadigheidsinstellingen, een school, een ondernemingsinstituut en een hogeschool. Ouderling Kearon heeft talrijke roepingen in de kerk vervuld, onder meer assistent-wijkadministrateur, jongemannenpresident van de wijk, raadgever van de bisschop, gemeentepresident, ringpresident en  van 2005 tot 2010 gebiedszeventiger. Ouderling Kearon is op 18 juli 1961 geboren in Carlisle (Cumberland, Engeland). Hij is in 1991 met Jennifer Carole Hulme getrouwd. Zij hebben vier kinderen, van wie er een is overleden.

Ouderling Kent F. Richards is op 4 april 2009 geroepen als lid van het Tweede Quorum der Zeventig. Voorafgaand aan zijn roeping in het gebied Europa was hij werkzaam als tweede raadgever in het gebiedspresidium van Chili. Ouderling Richards heeft in 1969 een bachelor in medicijnen gehaald en in 1972 zijn doctorsgraad, beide aan de University of Utah. Hij is werkzaam geweest als chirurg en voorzitter van de afdeling chirurgie in het kerkelijk ziekenhuis in Salt Lake City (Utah, VS). Hij bekleedde vier jaar de functie van senior vice-president van Intermountain Health Care en is ook lid van de raad van bestuur van deze organisatie geweest. Tevens is ouderling Richards hoogleraar klinische chirurgie aan de University of Utah geweest. Ouderling Richards heeft tal van kerkroepingen gehad, waaronder voltijdzendeling, bisschop, scoutleider, ringpresident en zendingspresident. Ouderling Richards is op 25 februari 1946 in Salt Lake City (Utah) geboren. Hij is in augustus 1968 getrouwd met Marsha Gurr. Ze hebben acht kinderen.

De geschiedenis van de kerk in Europa begint met de aankomst van zeven zendelingen in Liverpool in Engeland, slechts zeven jaar nadat de kerk in 1830 officieel was gesticht. Zij waren de eersten die overzee werden gestuurd. Dit kleine begin is nu uitgegroeid tot een steeds groeiende, enthousiaste kerkgemeenschap door heel Europa.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.