Persberichten

Katholieke gemeenschap brengt Presiderende Bisschap eerbetoon wegens humanitaire hulp

‘[De hulp van de Presiderende Bisschap] was voor ons, Catholic Community Services, van onschatbare waarde’, aldus eerwaarde John C. Wester, bisschop van Salt Lake City, in een gefilmd eerbetoon, geproduceerd door CCS en vertoond tijdens het diner.

Presiderende Bisschop Gary E. Stevenson merkte op wat een goed voorbeeld in dienstbetoon de katholieke kerk geeft.

‘De instructie die [God] zijn kinderen geeft om getrouw te zijn, de zwakken te steunen, de handen op te heffen die neerhangen en de zwakke knieën te sterken, is een les voor ons allen in de manier waarop we onze medemens moeten behandelen’, zei bisschop Stevenson. ‘Het voorbeeld dat onze broeders en zusters die ons vanavond hier een eerbetoon brengen zelf daarin geven, is echt inspirerend.’

Bisschop Dean M. Davies, tweede raadgever in de Presiderende Bisschap, noemde het ‘verootmoedigend’ om een eerbetoon te ontvangen van de CSS.

‘We beschouwen het als een zegen en een voorrecht om betrekkingen met ieder van u te onderhouden, met de katholieke kerk en Catholic Community Services, om voor de armen en behoeftigen te zorgen’, zei hij. ‘Dat mannen, vrouwen en families van alle gezindten en overtuigingen samenkomen om deze belangrijke en goede doelen te dienen, zou ons niet moeten verbazen. Samenwerken aan de zorg voor hen die behoeftig zijn, is gewoonweg wat Hij zou doen. Het is de wijze van de Heer, en het geeft blijk van de liefde, het respect en het medeleven dat wij in ons hart hebben voor de kinderen van onze Vader overal.’

Bisschop Gerald Caussé, eerste raadgever in de Presiderende Bisschap, was op reis naar Afrika, maar vertelde in een vooraf opgenomen video wat hij van het eerbetoon vond. Hij zei dat hij al sinds zijn aankomst in Utah, anderhalf jaar eerder, erg onder de indruk was van de kwaliteit van de door CCS verleende diensten.

‘Ik wil tegenover CCS ook mijn grote bewondering uitspreken voor de diensten die zij in de gemeenschap leveren’, zei bisschop Caussé. ‘Ik ben erg onder de indruk van onze verregaande, eensgezinde samenwerking op zoveel gebieden die ons allen aangaan. Bedankt dat u ons laat bijdragen aan het geweldige werk voor dat goede doel.’

De katholieke kerk en De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen hebben al tientallen jaren een samenwerkingsverband op het gebied van liefdadigheidswerk en humanitaire hulp.

‘We hebben al heel lang een goede relatie met de katholieke kerk en haar leiders’, aldus M. Russell Ballard van het Quorum der Twaalf Apostelen in de video over het eerbetoon van de CCS. ‘Ik denk dat onze gezamenlijke inzet onze hemelse Vader behaagt.  Wij bewonderen en waarderen het uitstekende werk dat de katholieke kerk verzet’, zei hij.

Beide kerken zetten bovendien de samenwerking met andere geloofs- en gemeenschapsgroepen voort om de armen te helpen.

Bisschop Wester zei in zijn toespraak tot alle ontvangers van onderscheidingen: ‘Beste vrienden, ieder van u die hier vanavond is, zal goed geoordeeld worden vanwege uw liefde, die zich uit in uw steun aan de CCS, waardoor u zoveel broeders en zusters de helpende hand toesteekt.’

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.