Biografie van leider

Ouderling Erich W. Kopischke

Ouderling Erich W. Kopischke is op 31 maart 2007 als algemeen zeventiger van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen gesteund. Ten tijde van zijn roeping was hij als lid van het Derde Quorum der Zeventig werkzaam als tweede raadgever in het gebiedspresidium Europa-Midden. Na zijn roeping als algemeen autoriteit was hij eerste raadgever (2008–2009) en president (2009–2012) van het gebied Europa. Sinds augustus 2019 is ouderling Kopischke tweede raadgever in het gebiedspresidium van Europa.

Neue-GebietsprasidentschaftDownload Photo

Vóór zijn roeping als algemeen autoriteit was ouderling Kopischke werkzaam als coördinator van het seminarie en instituut voor godsdienstonderwijs in Europa. Als medewerker van de kerkelijke onderwijsinstellingen gaf hij ook instituut en was hij gebiedsdirecteur voor het gebied Europa-Midden. Daarvoor was hij zelfstandig verzekeringsagent. Later werd hij algemeen directeur van een landelijke verzekeringsmaatschappij in Duitsland. Hij heeft een graad in de bedrijfskunde.

Ouderling Kopischke heeft tal van kerkroepingen gehad, waaronder voltijdzendeling in het zendingsgebied München, ringpresident, districtspresident, hogeraadslid, gemeentepresident en raadgever in twee bisschappen. In 2003 werd hij als president van het zendingsgebied Berlijn geroepen.

Erich Willi Horst Kopischke is op 20 oktober 1956 in het Duitse Elmshorn geboren. Hij is in december 1978 getrouwd met Christiane Glück. Zij hebben zeven kinderen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.