Biografie van leider

Ouderling Gerrit W. Gong

  

Ouderling Gerrit W. Gong is op 31 maart 2018 gesteund als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Voordat hij tot het Quorum der Twaalf toetrad, was hij als algemeen zeventiger werkzaam. Een functie die hij sinds 3 april 2010 vervulde. Op 6 oktober 2015 was hij als lid van het Presidium der Zeventig geroepen. Van 2011 tot en met 2015 was ouderling Gong lid van het presidium van het gebied Azië, met hoofdkantoor in Hongkong, en hij besloot zijn periode daar als gebiedspresident.

Ouderling Gong behaalde in 1977 een bachelordiploma in Aziatische studies en algemene studies aan de Brigham Young University. In 1979 behaalde hij een masterdiploma in filosofie en in 1981 een doctorsgraad in internationale betrekkingen aan de Oxford University, waar hij op basis van een Rhodesbeurs heeft gestudeerd. In 1985 was hij buitengewoon assistent van de onderminister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten en in 1987 buitengewoon assistent van de Amerikaanse ambassadeur in Peking (China). Vanaf 1989 bekleedde hij diverse functies aan het Center for Strategic and International Studies in Washington D.C. Hij was tot april 2010 assistent van de president van de Brigham Young University, verantwoordelijk voor planning en evaluatie.

Ouderling Gong heeft tal van kerkroepingen gehad, waaronder voltijdzendeling in het zendingsgebied Taipei (Taiwan), hogeraadslid, groepsleider hogepriesters, zondagsschoolpresident van de ring, seminarieleerkracht, bisschop, president van de ringzending, ringpresident en gebiedszeventiger.

Gerrit Walter Gong is op 23 december 1953 in Redwood City (Californië, VS) geboren. Hij is in januari 1980 met Susan Lindsay getrouwd. Ze hebben vier kinderen en drie kleinkinderen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.