Biografie van leider

Ouderling Ulisses Soares

  

Ouderling Ulisses Soares is op 31 maart 2018 gesteund als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Hij was sinds 2 april 2005 als algemeen zeventiger en sinds 6 januari 2013 als lid van het Presidium der Zeventig werkzaam. Hij is raadgever in het gebiedspresidium Afrika-Zuidoost, president van het gebied Brazilië en raadgever in het gebiedspresidium Brazilië-Zuid geweest.

Ouderling Soares behaalde in 1985 aan de faculteit voor economie van de Pontifícia Universidade Católica de São Paulo een bachelordiploma in boekhouding en economie. Later behaalde hij ook een masterdiploma in bedrijfskunde. Hij heeft als accountant voor Braziliaanse multinationals gewerkt, en als bestuurder materiële zaken in het gebiedskantoor van de kerk in São Paulo. Ten tijde van zijn roeping als algemeen autoriteit van de kerk, werkte hij in Salt Lake City (Utah, VS) aan een bijzondere opdracht voor de Presiderende Bisschap.

Ouderling Soares heeft tal van kerkroepingen gehad, waaronder voltijdzendeling in het zendingsgebied Rio de Janeiro, quorumpresident ouderlingen, raadgever in een bisschap, hogeraadslid, ringsecretaris, regionaal welzijnsmedewerker, ringpresident en president van het zendingsgebied Porto (2000–2003).

Ulisses Soares is op 2 oktober 1958 in São Paulo geboren. Hij is in oktober 1982 met Rosana Fernandes getrouwd. Ze hebben drie kinderen en drie kleinkinderen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.