Biografie van leider

Paul V. Johnson Delen

Ouderling Paul V. Johnson is vanaf augustus 2008 als commissaris van de kerkelijke onderwijsinstellingen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen werkzaam. Voorafgaand aan zijn aanstelling als commissaris was hij lid van het presidium van het gebied Chili. Daarvoor was hij als directeur godsdienstonderwijs en basis- en voortgezet onderwijs werkzaam. Hij is op 2 april 2005 op 50-jarige leeftijd als lid van het Eerste Quorum van de Zeventig geroepen. In juni 2003 was hij als lid van het Vijfde Quorum van de Zeventig en als gebiedszeventiger geroepen. Hij is momenteel werkzaam als eerste raadgever in het presidium van het gebied Europa.

Ouderling Johnson behaalde in 1978 aan de Brigham Young University zijn bachelorgraad in zoölogie en in 1982 zijn mastergraad in therapie en begeleiding. Daarna haalde hij in 1989 aan de Utah State University een doctorsgraad in onderwijstechnologie.

Ouderling Johnson heeft door de jaren heen in verschillende roepingen gediend, zoals raadgever in een ringpresidium, hogeraadslid, bisschop, quorumpresident ouderlingen, en jongemannenpresident. Hij is in het zendingsgebied Oslo op zending geweest.

Ouderling Johnson is op 24 juni 1954 in Gainesville (Florida) geboren. Hij trouwde in 1976 met Jill Washburn. Ze hebben negen kinderen en negentien kleinkinderen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.