Persbericht

President Russell M. Nelsons profetische bediening: 5 jaar historisch leiderschap, openbaring en uitnodigingen

President Nelson werd op 14 januari 2018 aangesteld als 17e president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

President Russell M. Nelson© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

In zijn eerste openbare toespraak als 17e president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, bijna vijf jaar geleden gehouden, richtte president Russell M. Nelson nederig de aandacht van zichzelf op Jezus Christus en keek vervolgens karakteristiek vooruit.

"De Heer heeft zijn profeten altijd geïnstrueerd en zal ze altijd inspireren," verklaarde hij. "De Heer staat aan het roer! Wij, die gewijd zijn om in de hele wereld van Zijn heilige naam te getuigen, zullen blijven proberen Zijn wil te kennen en die te volgen."

In een live televisie-uitzending vanuit het bijgebouw van de Salt Lake Tempel op dinsdagochtend 16 januari 2018 sprak president Nelson erover dat hij zijn ambtstermijn als president van de kerk begon met "het einde voor ogen."

"Het doel waar ieder van ons naar streeft is om begiftigd te worden met een macht in een huis van de Heer, verzegeld als families - trouw aan de verbonden die in een tempel zijn gesloten en die ons kwalificeren voor het grootste geschenk van God, dat van het eeuwige leven."

Terwijl miljoenen over de hele wereld - zowel binnen als buiten de kerk - zich op president Nelson richtten, sprak hij zijn dankbaarheid uit voor de Heer, voor zijn broeders en voor de gebeden van de heiligen der laatste dagen. Hij sprak met een nederigheid die in alle opzichten bepalend zou zijn voor zijn leiderschap.

In plaats van zijn indrukwekkende en brede cv te delen, nodigde hij de leden van de kerk uit na te denken over "de majestueuze wijze waarop de Heer zijn kerk bestuurt". In plaats van hoogopgeleiden of beroemdheden te citeren, citeerde president Nelson een vierjarig jongetje dat had gebeden dat hij "dapper zou zijn en niet bang". En in plaats van de aandacht op kerkleden te richten op een persoonlijke agenda of platform, vroeg hij hen eenvoudigweg om op het verbondspad te blijven of ernaar terug te keren.

"Uw inzet om de Heiland te volgen door verbonden met Hem te sluiten en die verbonden vervolgens na te komen, zal de deur openen naar elk geestelijk voorrecht en elke zegen die mannen, vrouwen en kinderen overal ter wereld ten deel valt."

Voorbereiding

President Nelson, toen 93, werd op 14 januari 2018 aangesteld als 17e president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, nadat hij 34 jaar in het Quorum van de Twaalf Apostelen had gediend. Hij bracht een levenslange voorbereiding mee naar zijn nieuwe functie. President Nelson was een wereldberoemd chirurg en een man met een absoluut gehoor die het orgel speelde tijdens quorumvergaderingen. Hij had 133 landen bezocht - waarbij hij deelnam aan de inwijdingen van 31 van die landen en deuren opende voor de kerk in Oost-Europa en China. Op het hoofdkwartier was hij voorzitter van elk van de drie bestuur comités van de kerk - de Uitvoerende Raad voor Zendingen, de Uitvoerende Raad voor Tempel- en Familiegeschiedenis en de Uitvoerende Raad voor Priesterschap en Gezin.

"Ik heb gezien hoe de Heer hem heeft vergroot en gezegend en gevormd voor dit uur", zei ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen in een interview met Church News. "Hij gaf de Heer een prachtig pakket ruw materiaal om mee te werken, maar ik heb gezien hoe de Heer hem zegende en hem vormde tot de profeet van de Heer die wij ondersteunen."

First Presidency Press Conference 2018
First Presidency Press Conference 2018
President Russell M. Nelson met zijn raadgevers President Dallin H. Oaks, eerste raadgever (links),en President Henry B. Eyring, tweede raadgever (rechts), bij een persconferentie in Salt Lake City, Utah, op dinsdag 16 januari 2018.2019 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

'Openbaring ontvangen'

President Nelson, de leider van bijna 17 miljoen heiligen der laatste dagen wereldwijd, heeft naar 35 landen gereisd, de kerkorganisatie veranderd, technologie ingezet, de kerk door een pandemie geleid, historische uitnodigingen gedaan en bruggen van begrip geslagen.

Het hoge tempo van zijn bediening heeft in ieder geval sommigen buiten de kerk verrast. De Wall Street Journal kopte op 3 januari 2018, toen het berichtte over het overlijden van president Thomas S. Monson: "Het is onwaarschijnlijk dat zijn opvolger de koers van de kerk zal veranderen”.

Het artikel kon er niet meer naast zitten.

Tijdens zijn ambtstermijn als leider van de kerk heeft president Nelson honderdduizenden heiligen der laatste dagen toegesproken - vaak in hun eigen taal - en koningen, presidenten en premiers opgeroepen. Hij heeft slachtoffers van misdrijven en anderen die rouwen getroost, kinderen tot zich geroepen, de kerk door een wereldwijde pandemie geleid en de handen ineengeslagen met topleiders van de NAACP.

Via het systeem van de kerkraad en met de volledige steun van het Eerste Presidium en het Quorum van de Twaalf Apostelen heeft hij ook meerdere beleidsveranderingen binnen de kerk doorgevoerd.

Onder zijn leiding hebben leiders van de Heiligen der Laatste Dagen huisonderwijs en -bezoek vervangen door bedienen, het schema van de zondagse samenkomsten aangepast om ruimte te bieden aan thuisgerichte, door de kerk ondersteunde evangeliestudie en de leden gevraagd de volledige en correcte naam van de kerk te gebruiken. Hij veranderde een kerkelijk beleid waardoor kinderen van ouders die zich als lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender identificeren, als baby ingezegend kunnen worden en ook gedoopt; hij schafte een beleid af waarbij paren die een burgerlijk huwelijk sluiten, een jaar moeten wachten voordat zij in de tempel worden verzegeld; hij verving "tiende afrekening" door "tiende verklaring"; en stelde een beleid vast waardoor vrouwen kunnen dienen als getuigen bij tempelverzegelingen en vrouwen, jongeren en kinderen als getuigen bij doopverordeningen.

"Een van de dingen die de Geest herhaaldelijk op mijn geest liet inwerken sinds mijn nieuwe roeping als president van de kerk, is hoe gewillig de Heer is om zijn gedachten en wil te openbaren", zei president Nelson tijdens de algemene conferentie van de kerk in april 2018.

nelson-naacp
nelson-naacp
President Russell M. Nelson schudt handen met Derrick Johnson, president en CEO van de NAACP, in het hoofdkantoor van de kerk in Salt Lake City, 17 mei 2018. Met links Amos C. Brown, NAACP bestuurslid, en NAACP voorzitter Leon W. Russell, rechts. President Russell M. .2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

COVID-19

Eerst als baanbrekend hartchirurg en daarna als wereldwijd religieus leider heeft president Nelson zijn ambt als voorbeeld gesteld voor het begrijpen en volgen van fysieke en geestelijke wetten. In 2020 benaderde president Nelson de COVID-19 pandemie als zowel een man van de wetenschap als een man van geloof.

Toen het coronavirus zich over de wereld verspreidde, ondernamen de kerkleiders - die verantwoordelijke wereldburgers wilden zijn - onmiddellijk actie door kerkelijke bijeenkomsten te annuleren, de 168 toegewijde tempels van de kerk te sluiten en zendelingen terug te sturen naar hun thuislanden.

Toch gingen de kerkleiders onder deze unieke en moeilijke omstandigheden door, zei president M. Russell Ballard in een interview met Church News. "Het werk gaat door", zei de waarnemend president van het Quorum der Twaalf Apostelen. "De Heer heeft ons voorzien van de technologie voor deze tijd."

Te midden van de pandemie keken de kerkleiders vooruit met het geloof dat het leiderschap van president Nelson heeft bepaald.

Duizenden jonge heiligen der laatste dagen aanvaardden zendingsopdrachten - allen kregen een zendingsopleiding vanuit een virtueel zendingsopleidingscentrum aan huis en velen werden tijdelijk overgeplaatst. De kerk voerde voorzichtig en zorgvuldig een gefaseerde heropening van tempels in op basis van lokale omstandigheden en overheidsbeperkingen; leiders legden ook de basis voor 21 nieuwe tempels in 2020.

Kerkleiders vierden ook de tweehonderdste verjaardag van het eerste visioen van Joseph Smith, niet met een grootse viering, maar door heiligen der laatste dagen over de hele wereld uit te nodigen om te leren de stem van de Heer beter en vaker te horen. En de reactie van de Latter-day Saint Charities op de COVID-19 pandemie werd de grootste tot nu toe in de kerkgeschiedenis, met hulp in meer dan 150 landen.

In een interview met Church News van mei 2020 zei president Nelson: "Zelfs achter wolken van verdriet kan de zon schijnen."

"Het doel van de kerk is om de zegeningen van God te brengen aan zijn kinderen aan beide zijden van de sluier," zei hij.

In augustus 2022 reisde president Nelson voor het eerst buiten Utah sinds de pandemie in maart 2020 verergerde.

Na de herinwijding van de gerenoveerde Washington D.C. Tempel ging hij zitten voor een interview. Het is heerlijk om weer bij de mensen te zijn, zei hij met grote nadruk, "maar ik heb ze eigenlijk nooit verlaten."

Het zilveren randje van de pandemie, zei hij, was verbinding te zoeken met heiligen der laatste dagen zonder in het vliegtuig te stappen. In de maanden voor de herinwijding van de tempel sprak president Nelson bijvoorbeeld via technologie heiligen der laatste dagen toe in Venezuela en Europa, maar ook in Californië, Canada en Oklahoma. Ook sprak hij wereldwijd tot jongvolwassenen.

'Alle dingen zijn mogelijk'

In een historisch interview in Rome, Italië, in maart 2019, noemde president Nelson de inwijding van de Rome, Italië Tempel "een scharnierpunt in de geschiedenis van de kerk."

Hij voegde eraan toe: "Zaken gaan in een versneld tempo vooruit. De kerk gaat een ongekende toekomst tegemoet, zonder weerga. We bouwen gewoon op naar wat er nu komt."

Zuster Wendy Nelson zei in een persinterview in Brasília, Brazilië, op 30 aug. 2019, dat hoe ouder haar man wordt, hoe meer president Nelson "gecharmeerd is van de toekomst." Hij heeft een voortdurende urgentie over alles wat hij doet, voegde ze eraan toe. "Ja, er is een urgentie."

President Nelson zei in het interview dat hij niet veel tijd besteedt aan terugkijken. "Er liggen spannende dingen in het verschiet," legde hij uit. "Dit werk gaat in versneld tempo vooruit."

En toen de wereld in november 2020 werd overspoeld door de pandemie, bood president Nelson een verrassende remedie - een die "haaks staat op onze natuurlijke intuïties" - voor alles wat de wereld mankeert: dankbaarheid.

"Gedurende mijn negen en een halve decennia lange leven ben ik tot de conclusie gekomen dat het tellen van onze zegeningen veel beter is dan het focussen op onze problemen. Ongeacht onze situatie is het tonen van dankbaarheid voor onze privileges een snelwerkend en langdurig geestelijk recept."

President Nelson Cornerstone Rome TempleDownload Photo

Tempelzegeningen voor de kinderen van de Heer

In de algemene conferentie van oktober 2021 deelde president Nelson een video die was opgenomen voor de fundering van de historische Salt Lake Tempel, die momenteel wordt gerenoveerd.

"Het is nu tijd dat we allen buitengewone maatregelen uitvoeren - misschien maatregelen die we nog nooit eerder hebben genomen - om onze persoonlijke geestelijke fundamenten te versterken," zei hij. "Ongekende tijden vragen om ongekende maatregelen."

Wanneer iemands geestelijk fundament stevig op Jezus Christus is gebouwd, hoeft hij of zij niet bang te zijn. "Als u trouw blijft aan uw verbonden in de tempel, zult u gesterkt worden door Zijn kracht."

Als leider van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft president Nelson 118 nieuwe tempels aangekondigd - wat het totale aantal aangekondigde, ingewijde of in aanbouw zijnde tempels op 300 brengt.

In de algemene conferentie van oktober 2022 kondigde hij ook plannen aan om "meerdere tempels te bouwen in geselecteerde grote stedelijke gebieden waar de reistijd naar een bestaande tempel een grote uitdaging is", waaronder vier nieuwe tempels in het gebied rond Mexico City.

"Laten we nooit uit het oog verliezen wat de Heer nu voor ons doet," zei president Nelson. "Hij maakt zijn tempels toegankelijker. Hij versnelt het tempo waarin we tempels bouwen. Hij vergroot ons vermogen om te helpen Israël te vergaderen. Hij maakt het ook gemakkelijker voor ieder van ons om geestelijk gezuiverd te worden."

Hij voegde eraan toe: "Ik beloof dat meer tijd in de tempel je leven zal zegenen op een manier die niets anders kan."

Dat is de boodschap sinds de eerste dagen van zijn vijfjarig historisch presidentschap.

"Onze boodschap aan de wereld is eenvoudig en oprecht: wij nodigen al Gods kinderen aan beide zijden van de sluier uit om tot hun Heiland te komen, de zegeningen van de heilige tempel te ontvangen, blijvende vreugde te hebben en in aanmerking te komen voor het eeuwige leven," zei hij.

RMN-Thailand1787-2018-resized
RMN-Thailand1787-2018-resized
President Russell M. Nelson houdt een kind vast met, aan zijn zijde, zijn vrouw Wendy in Bangkok, Thailand, vrijdag 10 april 2018.2018 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.