Persbericht

President Nelson spreekt nationale NAACP-bijeenkomst toe

 

De president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen herinnerde de aanwezigen op de 110e jaarlijkse nationale bijeenkomst van de National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), een Amerikaanse organisatie die zich inzet voor mensen met een niet-westerse achtergrond, eraan dat verschillen de menselijkheid die wij allen in onze samenleving delen, niet hoeven te ondermijnen. De bijeenkomst vond zondag 21 juli plaats in Detroit (Michigan).

‘We zijn allemaal met elkaar verbonden en God vraagt ons om ons in te zetten voor het welzijn van de mensen om ons heen’, zei president Russell M. Nelson tijdens zijn negen minuten durende speech. ‘We hoeven niet hetzelfde te zijn of hetzelfde eruit te zien om liefde voor elkaar te hebben. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn om van elkaar te houden. Onze enige hoop om de goede wil en het gevoel van menselijkheid waar we naar verlangen terug te winnen, is dat ieder van ons, één persoon tegelijk, daarmee begint.’ Lees de volledige toespraak van president Nelson.

We zijn allemaal met elkaar verbonden en God vraagt ons om ons in te zetten voor het welzijn van de mensen om ons heen. – President Nelson

Het Eerste Presidium heeft de afgelopen 18 maanden hoge prioriteit gegeven aan zijn samenwerking met de NAACP. De organisaties zijn verschillende keren bijeengekomen in het kader van gezamenlijke onderwijsprojecten in Chicago en San Francisco en werkgelegenheidsinitiatieven in Houston en Charlotte. Zij hebben het materiaal en de programma’s over zelfredzaamheid van de kerk aangepast zodat ze het effectiefst voor het initiatief zijn. De twee organisaties kwamen afgelopen mei ook op Temple Square samen om alle mensen, organisaties en overheden op te roepen om samen naar meer beleefdheid en raciale harmonie te streven. In juli vorig jaar sprak ouderling Jack N. Gerard van de Zeventig op de 109e jaarlijkse bijeenkomst van de NAACP in San Antonio (Texas).

‘Ik bid dat we elkaar steeds vaker goede vrienden mogen noemen’, besloot president Nelson zondag. ‘Mogen we ons blijven inzetten voor de twee grote geboden: om God lief te hebben en van elk van zijn kinderen te houden. Mogen we arm in arm en schouder aan schouder ernaar streven om onze broeders en zusters overal en op alle mogelijke manieren te verheffen. Onze wereld zal nooit meer hetzelfde zijn.’

Eerder dit jaar prees de kerk hoe de NAACP zich inzet om gelijkheid en rechtvaardigheid in de samenleving te bevorderen.

‘Ik ben vereerd dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen de NAACP bijstaat om gelijkheid en gerechtigheid voor iedereen te bevorderen’, aldus Derrick Johnson, president en CEO van de NAACP. ‘Het is belangrijk dat we vriendschap sluiten met hen die het normbesef van dit volk verhogen – dat is precies waar de kerk zich voor inzet.’

Naast haar gezamenlijke inspanningen met de NAACP streeft de kerk ernaar om Afro-Amerikaanse personen en gezinnen door middel van genealogie te versterken. De kerk helpt Afro-Amerikanen om voorouders zover mogelijk terug te zoeken. De kerk schonk in februari 2 miljoen dollar aan het Internationale Afro-Amerikaanse Museum (IAAM), dat in 2021 op de voormalige Gadsden’s Wharf in Charleston (South Carolina) wordt geopend. In december 2016 gaf de kerk een geïndexeerde database van de historische Freedmen’s Bureau Records aan het Smithsonian National Museum of African American History and Culture in Washington, D.C. De database bevat genealogische informatie van bevrijde Afro-Amerikanen na de burgeroorlog.

Sinds hij in 2018 president van de kerk is geworden, heeft de profeet in woord en daad duidelijk gemaakt dat hij een bruggenbouwer met alle volkeren, religies, culturen en gemeenschappen wil zijn.

‘Alleen als we ervan doordrongen zijn dat God onze echte Vader is, gaan we beseffen dat alle mannen en vrouwen werkelijk broeders en zusters zijn’, zei president Russell M. Nelson van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in 2018 op een viering van diversiteit en eenheid in de kerk. ‘Dat begrip wekt het vurige verlangen op om samen te werken in plaats van zich af te scheiden.’

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.