Persbericht

President Nelsons vredelievendheid inspireert Europese leden

Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in de hele wereld luisteren op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober naar boodschappen van een hedendaagse profeet en andere kerkleiders. Die geïnspireerde boodschappen gaan over Jezus Christus en zijn leringen. Kerkleiders geven raad en geestelijke inzichten, en spreken over hun persoonlijke ervaringen.

GC102023 01Download Photo

In zijn conferentietoespraak op 1 april 2023 nodigde Russell M. Nelson, president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, alle mensen uit om een vredestichter te worden. Hij zei: ‘Christus’ boodschap is duidelijk: zijn ware discipelen bouwen op, verheffen, bemoedigen, overreden en inspireren, hoe moeilijk de situatie ook is. Ware discipelen van Jezus Christus zijn vredestichters.’

Op 9 september 2023 vierde president Nelson zijn 99e verjaardag. Hij was een internationaal befaamd chirurg en medisch onderzoeker, is al een hele tijd leider in de kerk, en is bovenal een toegewijde en liefdevolle echtgenoot en vader. Hij heeft al meer dan 130 landen bezocht, verschillende functies bekleed en waardevolle ervaring opgedaan door zijn omgang met mensen van verschillende geloofsrichtingen en achtergronden. Hij is een vredestichter.

Zijn voorbeeld en leringen inspireren anderen om menslievend te zijn en in hun dagelijkse omgang met hun medemens vrede te stichten.

Leden in Europa hebben de uitnodiging van president Nelson ter harte genomen.

Oliver Bassler, een lid uit het Zwitserse Weinfelden, vertelt dat hij ervoor koos om een vredestichter te zijn toen hij een vriend hielp. Hij zegt: ‘Een collega van mij heeft een eigen zaak opgestart. Maar zijn bedrijf doet het momenteel niet zo goed, en dat had ik zien aankomen. In plaats van “Zie je wel” te zeggen, spoorde ik hem aan voor zijn zaak te bidden en Jezus Christus bij zijn werk te betrekken. Hij heeft dat advies ter harte genomen en sindsdien gaat het beter.’

President Nelsons boodschap, waarin Jezus Christus centraal staat, gaat niet alleen over vredestichters worden. Hij zei ook dat we in moeilijke tijden kracht uit het voorbeeld van Christus kunnen putten.

‘Ik heb sinds de algemene conferentie sterk het verlangen om aan president Nelsons oproep gehoor te geven en een vredestichter te zijn. Dat lukt de ene dag al wat beter dan de andere. Daarom ben ik dankbaar voor de gave van bekering en de mogelijkheid om het telkens opnieuw te proberen. Dan ben ik blij met mijn kleine overwinningen, als ik bijvoorbeeld op het werk of thuis een brandje kan blussen. Jezus Christus is mijn kracht en mijn vriend’, aldus Marcela Pálková uit Uherské Hradiště (Tsjechië).

Twee keer per jaar bieden dergelijke boodschappen van kerkleiders vrede, hoop en leiding in deze verwarrende en veranderende wereld. U bent van harte welkom om naar de woorden van een hedendaagse profeet en andere kerkleiders te luisteren. Ontvang leiding, antwoord op persoonlijke vragen of troost in moeilijke tijden.

Deelnemen

De algemene conferentie bestaat uit vijf bijeenkomsten die in de hele wereld worden uitgezonden. U vindt online meer informatie over de kijktijden.

Alle bijeenkomsten worden live op broadcasts.ChurchofJesusChrist.org in meer dan zeventig talen gestreamd.

De bijeenkomsten zijn ook beschikbaar via de Evangeliebibliotheek, Latter-day Saints Channel, radio, televisie, satelliet en andere digitale kanalen.

Op ChurchofJesusChrist.org kunt u de conferentie bekijken en achteraf de toespraken lezen.

Ga voor meer informatie over deelname aan de algemene conferentie naar https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/5-ways-to-watch-general-conference-live.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.