Persberichten

Roemeense nieuwssite gelanceerd

President Clark D. Ivory, die de kerk in Roemenië en Moldavië presideert, zei: ‘Het perspectief van onze kerk wordt steeds mondialer, doordat het ledental van de kerk wereldwijd groeit. Daarom is het belangrijk dat in de gebieden waar er gemeenten van de kerk zijn de communicatie in de moedertaal aangeboden wordt.’ Hij zei verder: ‘De nieuwssite maakt daar deel van uit omdat ze mensen bereikt die verkeerde opvattingen over onze boodschap hadden. Wij geloven in Jezus Christus en we proberen iedereen in alle delen van de wereld te dienen.’

De Roemeense public-affairsvertegenwoordiger van de kerk, Dina Cojocaru, vindt ook dat de lancering van deze nieuwe website een mijlpaal voor de kerk in het land is. ‘Onze kerk gebruikt alle middelen die God ons ter beschikking stelt om het gebod in Markus 16:15 te vervullen: “Predik het Evangelie aan alle schepselen.” Deze website is een van die middelen. We zullen over evangelieleerstellingen kunnen lezen en over hoe de leden van de kerk die leerstellingen in hun leven proberen toe te passen. Al wie Roemeens spreekt, heeft toegang tot die informatie. We bereiken dus echt “alle schepselen”.’

U vindt de nieuwe website op www.redactiamormona.ro. De website heeft onder meer:

  • Een nieuwsgerichte vormgeving en navigatie.
  • Een verbeterde zoekfunctie om nieuwsorganisaties in staat te stellen zaken sneller te vinden.
  • Een nieuw multimediadeel dat foto’s, filmpjes en geluidsfragmenten bevat en ze ter beschikking van nieuwsmedia, bloggers en anderen stelt.
  • Meer inhoud, zoals hoofdartikelen en blogposts op de homepage.
  • Een inhoudsoverzicht dat informatie per thema rangschikt. Het aantal onderwerpen zal geleidelijk aan uitgebreid worden.

Bovendien zijn er aanzienlijke technische verbeteringen aangebracht om de kerk in staat te stellen om informatie veel sneller en uitvoeriger bij de nieuwsmedia, bloggers en het publiek te brengen. De delen voor feedback en contactgegevens zijn daar voorbeelden van.

‘Ik ben heel enthousiast over de Roemeense nieuwssite!’ zegt Izabela Geambasu, de nieuwe webmaster. ‘Ik heb de internationale nieuwssite gevolgd en zo vaak gedacht dat een bepaald verhaal perfect voor de mensen in ons land was, die zich vaak afvragen wie we als kerk of als leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zijn. Nu kunnen ze dankzij de Roemeense nieuwssite in hun eigen taal antwoorden op hun vragen vinden.’

 ‘Het doet ons veel plezier dat een van de eerste artikelen op onze nieuwssite een filmpje van apostel Russell M. Nelson tot het Roemeense volk was. Hij is een van de hedendaagse apostelen van onze Heer en Heiland, Jezus Christus, die 25 jaar geleden een zegen over Roemenië heeft uitgesproken’, aldus Izabela.

De site werd een paar dagen voor de 25e verjaardag van de toewijding van Roemenië aan de verkondiging van het herstelde evangelie van Jezus Christus gelanceerd.

De Roemeense nieuwssite is de negentiende website van haar soort in Europa. De komende weken zullen er nog twee nieuwssites gelanceerd worden.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.