Biografie van leider

Ronald A. Rasband

 

Ouderling Ronald A. Rasband is op 3 oktober 2015 benoemd tot apostel van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Ten tijde van zijn roeping als lid van de Twaalf was hij president van het Presidium der Zeventig.

Ouderling Rasband was op 4 april 2009 geroepen als president van het Presidium der Zeventig. Hij maakte al sinds 2005 deel uit van het Presidium der Zeventig. Hij is op 1 april 2000 als algemeen zeventiger van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen geroepen. Hij is raadgever in het presidium van het gebied Europa-Midden geweest, president van het gebied Salt Lake City (Utah) en algemeen directeur van de afdeling tempelzaken. Als lid van het Presidium der Zeventig heeft hij bovendien toezicht gehouden op de gebieden Noord-Amerika-West, -Noordwest, en drie gebieden in de Amerikaanse staat Utah.

Ouderling Rasband is afgestudeerd aan de University of Utah. De Utah Valley State University kende hem in 1995 een eredoctoraat in commerciële zaken toe. In 1976 ging hij als vertegenwoordiger aan de slag bij de Huntsman Container Company, en in 1987 werd hij benoemd tot president en voorzitter van het dagelijks bestuur van de Huntsman Chemical Corporation.

Toen hij in 1996 wegging bij Huntsman vanwege zijn roeping als zendingspresident in New York, was hij ook lid van de raad van beheer van het bedrijf.

Ouderling Rasband heeft vele kerkroepingen vervuld, waaronder voltijdzendeling in de oostelijke staten van de VS (1970–1972), zendeling op Temple Square, bisschop, en lid van het comité 150-jarig bestaan van de kerk. Hij presideerde het zendingsgebied New York-Noord van 1996–1999.

Ouderling Rasband is in 1951 in Salt Lake City (Utah) geboren. Hij trad in 1973 met Melanie Twitchell in het huwelijk. Zij hebben vijf kinderen en tweeëntwintig kleinkinderen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.