Persbericht

Toevlucht voor de storm

Onder leiding van het Eerste Presidium van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zal de kerk met 75 organisaties in 17 landen samenwerken om vluchtelingen te helpen. Ouderling Patrick Kearon, president van het Gebied Europa, heeft een beroep op de mormonen gedaan om vluchtelingen te helpen en met christelijke liefde in te spelen op hun behoeften. Sprekend tijdens de wereldwijde Algemene Conferentie van de Kerk, wees ouderling Kearon op de benarde situatie van de naar schatting wereldwijd 60 miljoen vluchtelingen — een op elke 122 mensen, waarvan de helft bestaat uit kinderen.

Ouderling Kearon zei: “De Heiland weet hoe het voelt om vluchteling te zijn — Hij was er één. Als jong kind vluchtten Jezus en zijn ouders naar Egypte om aan de wrede zwaarden van Herodes te ontkomen. En op verschillende momenten in zijn bediening werd Hij bedreigd en was zijn leven in gevaar. Uiteindelijk gaf Hij toe aan de snode plannen van slechte mensen die zijn dood wilden. Misschien is het juist daarom opvallend dat Hij ons herhaaldelijk over naastenliefde onderrichtte, om lief te hebben zoals Hij liefheeft, om onze naaste lief te hebben als onszelf.”

“Vooral in Europa heb ik bij veel leden van de kerk gezien dat hun ziel vreugdevol ontwaakte en verrijkt werd toen zij toegaven aan dat diepgeworteld verlangen om de mensen in hun omgeving met zulke nijpende behoeften de helpende hand te reiken en hen te dienen.” Hij voegde eraan toe: “Wij moeten ons verzetten tegen onverdraagzaamheid, en pleiten voor respect en begrip tussen verschillende culturen en tradities.”

Ouderling Kearon concludeerde: “Het feit dat ze vluchteling zijn mag dan wel op dit moment hun leven bepalen, maar het zegt niets over wie zij werkelijk zijn. Zoals bij talloze duizenden vóór hen, is dit een periode — wij hopen een korte periode — in hun leven. … Velen van hen zijn dit al geweest voor zij alles verloren. Deze situatie is niet bepalend voor hen, maar onze reactie karakteriseert wel wie wij worden.”

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.