Persbericht

Verhalen uit het Boek van Mormon komen tot leven in extra talen

Afleveringen van de serie zijn in veertien extra talen uitgebracht

Een profeet van weleer heeft eens gezegd dat de heilige woorden in het Boek van Mormon ‘door de hand van de Heer zullen worden behouden en bewaard, totdat zij naar alle natie, geslacht, taal en volk uitgaan’ (Alma 37:4).

Die profetie gaat mede in vervulling doordat er nu nog meer afleveringen beschikbaar zijn van Video’s over het Boek van Mormon van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in deze veertien talen: Cebuano, Duits, Frans, Italiaans, Japans, Kantonees, Koreaans, Mandarijn, Portugees, Russisch, Samoaans, Spaans, Tagalog en Tongaans. 

BOM_2.jpg
BOM_2.jpg
Achter de schermen van de derde reeks van Video’s over het Boek van Mormon.2021 by Intellectual Reserve, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Download Photo

De meest recente afleveringen, die in het voorjaar van 2020 in het Engels uitgebracht zijn, gaan over leringen uit het Boek van Mormon, die van ongeveer 130 v.C. tot en met 421 n.C. in het oude Amerika door profeten, zoals Mosiah, Alma en Mormon, zijn opgetekend.

‘Net als die heilige Schriftuur brengen deze video’s mensen dichter tot de Heiland’, aldus zuster Reyna Aburto, tweede raadgeefster in het algemeen ZHV-presidium. Ze is ook lid van het comité dat op het project toezicht houdt.

BOM1.JPG
BOM1.JPG
Een gezin bidt – een scène uit de derde reeks van Video’s over het Boek van Mormon.2021 by Intellectual Reserve, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Download Photo

De afleveringen in de vermelde talen zijn op de officiële landelijke websites van de kerk onder Inspirerende media te vinden. De menuoptie Video’s van het gebied Europa bevat verschillende collecties, waaronder Schriften. De collectie Video’s over het Boek van Mormon bevat alle video’s die de kerk tot nu toe heeft uitgebracht.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.