Video

Video: 'Ik ben een kind van God'

Ik ben een kind van God

door Hem op aard gebracht

Hij heeft mij met een veilig thuis
en ouders lief bedacht

Leid mij, help mij, blijf dicht bij mij
vraag ik hen steeds weer

Leer mij al wat ik moet doen
dat ik tot Hem wederkeer

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.