Persbericht

Wanneer u beter niet naar de kerk kunt gaan

‘Ik weet niet waarom onze kinderen altijd ziek zijn!’ ‘Thomas mag de lessen op school niet overslaan, zelfs niet als hij ziek is.’
Deze uitspraken geven ons een belangrijke aanwijzing over de oorzaak van de verspreiding van infectieziekten. De kerk heeft veel hardwerkende, toegewijde leden die anderen willen helpen, hun taken willen uitvoeren en die willen dat hun kinderen naar school en naar de kerk gaan. Daarom gaan die leden vaak — zij zelf, maar ze sturen ook hun kinderen — naar buiten wanneer ze ziek zijn.
Het probleem gaat veel verder dan zich niet goed voelen. Waarom? Omdat zieke mensen bijna altijd anderen blootstellen aan hun bacteriën en er de oorzaak van zijn dat die mensen ziek worden.
Wanneer men een besmettelijke ziekte heeft, verzaakt men zijn plicht niet wanneer men contact met anderen vermijdt, integendeel: het is eerder een goede daad. Er zijn altijd gewillige mensen, zoals raadgevers in presidiums en bisschappen, die taken kunnen uitvoeren wanneer er iemand ziek is.
Wanneer moet iemand thuis blijven? Wanneer hij of zij een infectie heeft opgelopen. Veel infecties worden door virussen of bacteriën overgebracht. Infecties zijn bijvoorbeeld steenpuisten, pokken, mazelen, ooginfecties en griep. Symptomen van infecties zijn koorts, hoesten, keelpijn, overmatig neusvocht, diarree of braken. Als u één van deze problemen hebt, kunt u er de oorzaak van zijn dat iemand anders ziek wordt. Uw huisarts of de plaatselijke GGD kan u vertellen welke ziekten besmettelijk zijn.
Kinderen moeten beslist niet naar een peuterspeelzaal of naar andere kinderen gaan wanneer zij ziek zijn. Wanneer kinderen samen spelen, wordt het ene kind al gauw door het andere besmet. De ouders moeten rekening houden met leiders en leidsters (die vaak niet de voorzieningen hebben voor de verzorging van zieke kinderen) en met andere kinderen door alternatieve manieren te vinden om tijdens ziekte voor hun kind te zorgen.
De ouders zouden er ook verstandig aan doen ziekte gezinsleden zo weinig mogelijk met andere gezinsleden in contact te laten komen. De zieke moet zijn of haar eigen beddengoed en handdoeken krijgen, en het gebruikte serviesgoed moet met kokend water worden afgewassen om mogelijke bacteriën te doden. Hoewel sommige bacteriën zich door de lucht verspreiden, kan voorzichtigheid de kans verminderen dat andere gezinsleden ziek worden.
Hoe lang moeten zieken het contact met anderen vermijden? Dat is afhankelijk van de ziekte, maar het moet zo lang zijn dat alle symptomen van de ziekte verdwenen zijn. Een arts kan u wat dit betreft raad geven in specifieke ziektegevallen. Als iedereen zich ervan bewust is hoe snel ziekten verspreid kunnen worden en de moeite doet om zich anders te gedragen wanneer hij of zij ziek is, zullen de ziekten binnen de kerk worden teruggedrongen. Er zullen dan minder schooldagen en werkdagen overgeslagen worden en de ziektekosten zullen omlaag gaan. De mensen zouden minder lijden. Dit kan bereikt worden als mensen met besmettelijke ziekten niet naar de kerk gaan!

Glen C. Griffin is arts in Minneapolis (Minnesota, V.S.).

(Dit artikel is eerder verschenen in het tijdschrift De Ster.)

Voor informatie over de grieppandemie en het voorkomen van besmetting klik hier.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.