Persbericht

Media-aandacht voor het open huis van het nieuwe kerkgebouw in Breda

20230624_094846.jpg
20230624_094846.jpg
Het nieuwe kerkgebouw in Breda met de moderne witte gevel en sedumdak met zonnepanelen. De stilte voor de storm voor aanvang van het Open Huis op zaterdag 24 juni.© 2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Op 23 en 24 juni was het open huis voor het duurzame nieuwe kerkgebouw van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in Breda. Ongeveer 250 Bredanaren zijn tijdens deze warme zomerse dagen op bezoek geweest om de kerk eens van binnen te bekijken. Zaterdag was duidelijk de drukste dag.

Het was een bijzondere ervaring voor zowel de leden die hieraan meewerkten, als voor degenen die een rondleiding ontvingen. De contacten waren hartverwarmend en men kon iedereen volop zien genieten.

Via onderstaande link komt u bij het krantenartikel dat gepubliceerd is door BN De Stem. Bredase mormonen zijn blij met hun nieuwe kerk: ‘We willen niet met onze rug naar de maatschappij staan, maar ook niemand bekeren’ | Foto | bndestem.nl

Bepaalde aspecten zijn iets anders begrepen en een paar worden hieronder nog even toegelicht.

De kerk is wel degelijk een zendingskerk; wereldwijd zijn er meer dan 62.000 onderwijszendelingen. In de Nederlandstalige België-Nederland zending hebben we 100 zendelingen (waarvan 40 zusterzendelingen). Zij zijn er om uit te gaan en mensen uit te nodigen om meer over het evangelie van Jezus Christus te leren en uiteindelijk naar de doop te begeleiden.

Als er echter een Open Huis wordt gehouden of als er maatschappelijke acties of liefdadigheid worden gedaan en er samen wordt gewerkt met andere organisaties en kerken, dan zijn leden of zendelingen daar niet mee bezig. Dan is de focus om goed te doen en goede, respectvolle relaties op te bouwen voor een betere, vreedzame samenleving. Het zou een mooie ontwikkeling zijn als het gebouw meer onderdeel van de gemeenschap kan worden.

Ook als je gewoon eens de kerk wil bezoeken en een dienst bijwonen zonder intentie om lid te worden, dan ben je meer dan welkom.

De kerk staat namelijk open voor iedereen. Op zondag tijdens de diensten of tijdens activiteiten die er worden georganiseerd op andere dagen in de week.

Centraal in het geloof staat Jezus Christus en daarbij is het Boek van Mormon een extra getuige van Hem, net als de verzameling boeken in de Bijbel die van Hem getuigen. En omdat de focus op de levende Christus is, die opgestaan is uit de dood, en op de gave van zijn verzoening, wordt er geen kruissymbool gebruikt in de kerk.

Het hoofdkantoor van de kerk zit in Salt Lake City waar ook de grootste tempel staat, die de vierde was in de kerkgeschiedenis. In Zoetermeer is er ook een tempel. Inmiddels is de kerk alweer gegroeid naar 17 miljoen leden wereldwijd.

Ook kwam hoofdredacteur Tijmen Moelker van BredaNu langs die een interview heeft gehouden met ringpresident Percy de Wilde van de nieuw gevormde ring Breda en Melina van Andel, communicatiebestuurder van Nederland. De reportage kunt u terugvinden op onderstaande link:

(617) 26 juni 2023 | Breda Update - YouTube

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.