Persberichten

Zie de diversiteit van vrouwen als kracht - ZHV dag Rotterdam

Op 17 maart 2012 zijn meer dan 90 vrouwen bijeenvergaderd in een mooi kerkgebouw in Rotterdam-Zuid, Nederland. De ringpresident van de ring Rotterdam, Jelmer de Jonge is aanwezig, samen met een van zijn raadgevers Leen Arie van Driel-Kluit.

Het was een bijzondere dag, want op deze dag vierden vrouwen van de kerk de 170everjaardag van de ZHV, op exact dezelfde manier georganiseerd door het priesterschap zoals in 1842 – op een door God geïnspireerde en goedgekeurde manier.

Niet alleen in Rotterdam zijn zusters vergaderd. Wereldwijd zijn miljoenen zusters samen gekomen om dit heugelijke feit te vieren met activiteiten. En iedere ring, wijk of gemeente deed dit op zijn eigen manier. Talenten werden ingezet, nieuwe talenten werden ontdekt. Zo ook in Rotterdam….

Het geluid van lachende of pratende zusters en kraaiende kinderen kwam je tegemoet. Blije gezichten van zusters van verschillende leeftijden. Het was een gemengd gezelschap van verschillende nationaliteiten. Je hoorde Duitse gesprekken, Engelse woorden en hier of daar wat Spaans.

De zusters werden welkom geheten door de raadgeefster van het ZHV-presidium van de ring, Debra van Driel Kluit. De ZHV-presidente van de ring Carla Zwackhalen, sprak de bijeengekomen zusters toe. Ze toonde een zwarte, metalen sleutels en legde uit hoe de profeet Joseph Smith de sleutel omdraaide in de naam van God. Hiermee opende hij mogelijkheden voor alle vrouwen van de kerk om een vitale rol te spelen in het werk van Gods koninkrijk.

Zuster Zwackhalen benadrukte het belang van het ZHV erfgoed te leren kennen. Zie het nieuwe boek ‘Dochters in Zijn Koninkrijk’.(….) Dit boek kan iedere vrouw tot zegen zijn, lid of geen lid.

De ZHV is bij uitstek een plek waar we Christus kunnen volgen. Door middel van legoblokjes toonde zuster Zwackhalen de kracht van de ZHV, waarbij iedere zuster een steentje bij kan en mag dragen. Tevens wees zij de zusters erop dat we allemaal, een voor een, uniek zijn in de ogen van Hemelse Vader.

Tijdens de bijeenkomst sprak ook ringpresident De Jonge. Hij deelde persoonlijke ervaringen over hoe ZHV zusters belangrijke rol speelde in zijn leven en dat van zijn vrouw.

De ZHV is opgezet om te voldoen aan de noden van leden. Laat elke zuster zich afvragen hoe zij kan voldoen aan de behoefte van een andere zuster (of gezin). En zet dit om in ‘Wat kan ik doen voor jou om het evangelie te leven?’, zo sprak de ringpresident. Hij eindigde door te benadrukken dat het evangelie vreugde biedt en dat de ring Zion beschermt tegen alles wat we in de wereld tegenkomen.

Na het inspannend luisteren konden de zusters genieten van een muzikaal intermezzo door zuster Karin Erkamp en zuster Elizan Paulina.

De ochtend werd afgesloten door getuigenissen van zusters van verschillende leeftijden.

Tijdens de lunch kregen de zusters de gelegenheid een presentatie te bekijken van ring ZHV-activiteiten van de afgelopen jaren. Het middagprogramma stond in het teken van presentaties uit de verschillende wijken, waarbij 170 jaar ZHV-erfgoed centraal stond. Dat beloofde een genieten van veel verschillende talenten.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.