Onderwerp

Abortus

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen gelooft dat een mensenleven heilig is. Daarom is de kerk tegen vrijwillige abortus om persoonlijke of gemaksredenen. Zij raadt haar leden dan ook aan om een dergelijke abortus niet te ondergaan, te verrichten, aan te moedigen, te bekostigen of te faciliteren.

De kerk maakt voor haar leden een uitzondering als:

  • een zwangerschap het gevolg is van incest of verkrachting, als
  • een bevoegd arts vaststelt dat het leven of de gezondheid van de moeder ernstig gevaar loopt, of als
  • een bevoegd medicus vaststelt dat de foetus dermate grote gebreken vertoont dat de baby na de geboorte niet in leven zal blijven.

De kerk leert haar leden dat zelfs deze zeldzame uitzonderingen niet automatisch een abortus rechtvaardigen. Abortus is een uiterst serieuze zaak en dient uitsluitend overwogen te worden nadat de betrokkenen hun plaatselijke kerkleiders hebben geconsulteerd en als ze na gebed menen dat hun beslissing juist is.

De kerk heeft nooit wetsvoorstellen vóór of tegen abortus gesteund, noch heeft zij openbare demonstraties vóór of tegen het onderwerp gesteund.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.