Onderwerp

Avondmaalsdienst

Avondmaalsdienst is de benaming van een reguliere eredienst van de heiligen der laatste dagen, die in de regel iedere zondag wordt gehouden, waar het avondmaal (te vergelijken met de communie) wordt rondgediend aan de leden van de kerk. Tijdens de avondmaalsdienst worden er liederen gezongen, toespraken gehouden, getuigenissen gegeven en gebeden uitgesproken.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.