Onderwerp

Avondmaal

Het avondmaal is het formele zegenen en ronddienen van brood en water als zinnebeelden van het lichaam en bloed van Christus aan de leden van de kerk, in de regel tijdens de zondagse eredienst. Het is te vergelijken met de communie in veel andere christelijke kerken.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.