Onderwerp

Bisschop

Een bisschop is de leider van een plaatselijke kerkgemeente (bekend als een wijk), met soortgelijke taken als een pastoor, priester of rabbijn. In De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is deze functie onbezoldigd.

Iedere bisschop wordt geassisteerd door twee raadgevers. Samen houdt deze bisschap toezicht op het geestelijk en maatschappelijk welzijn van hun wijkleden. De bisschop helpt alle leden van zijn kerkgemeente met hun inspanningen om Jezus Christus te volgen. Naast geestelijke zaken helpt een bisschop leden die financieel of anderszins problemen hebben door middel van welzijnshulp om weer zelfredzaam te worden. Een bisschop houdt ook toezicht op praktische zaken zoals documenten, rapporten, financiën en het kerkgebouw waar de leden bijeenkomen.

Bisschoppen worden in de regel voor zo’n vijf jaar geroepen. Bisschoppen leggen verantwoording af aan ringpresidenten, en deze plaatselijke leiders hebben vrij veel autonomie om beslissingen te nemen aangaande de leden in hun wijk en ring.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.