Onderwerp

Bijbel

De Bijbel is een van de standaardwerken die in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen worden gebruikt. Het boek wordt samen met andere Schriften gebruikt, zoals het Boek van Mormon.

Zie ook:

Eerbied voor de Bijbel

De Bijbel is al eeuwenlang mensen tot zegen

‘Het Wonder van de Bijbel’, ouderling M. Russell Ballard, conferentietoespraak, april 2007

‘Schriftuurlijke getuigen’, ouderling Russell M. Nelson, conferentietoespraak, oktober 2007

Mormons’ Knowledge of Bible, Christianity Evident in National U.S. Pew Study

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.