Onderwerp

Brigham Young

Brigham Young wordt soms de Amerikaanse Mozes of de grote kolonist genoemd. Hij kwam uit de rangen van de eerste kerkleiders en leidde duizenden godsdienstige vluchtelingen naar het onbeschaafde westen van de Verenigde Staten. Hij nam ze mee naar een ruig gebied, irrigeerde en cultiveerde het en vestigde er veel geslaagde nederzettingen. Toen de eerste mormoonse pioniers in 1847 de Salt Lake Valley bereikten, nadat ze zo’n tweeduizend kilometer over de vlakten hadden getrokken, keek Brigham Young over de toen dorre woestijn uit en verklaarde: ‘Hier is het!’

De op 1 juni 1801 geboren Brigham Young was in een kolonie in Vermont opgegroeid en had slechts elf dagen formele scholing gehad. Hij was een ervaren timmerman, meubelmaker, schilder en glazenmaker.

Hij werd niet meteen lid van de kerk. Twee jaar lang bestudeerde hij het Boek van Mormon, en hij werd pas lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen toen hij overtuigd was van de waarheid ervan. Later leidde hij de kerk dertig jaar lang als president.

Brigham Young hield toezicht op de trektocht van zestig- tot zeventigduizend pioniers naar de Salt Lake Valley uit Illinois en andere verzamelplaatsen, zoals Iowa en Missouri. Hij stichtte 350 tot 400 nederzettingen in Utah, Arizona, Californië, Idaho, Nevada en Wyoming, en vestigde een systeem van landdistributie dat later door het congres werd goedgekeurd.

Slechts vier dagen nadat de eerste groep mormoonse pioniers in de dorre Salt Lake Valley aan was gekomen, stak Brigham Young zijn stok in de grond, op de plek waar nu de Salt Laketempel staat, en zei: ‘Hier wordt de tempel van onze God gebouwd.’

In 1849 richtte president Young het Permanent emigratiefonds op om arme heiligen der laatste dagen met hun emigratie te helpen. Uit het fonds werden zo’n dertigduizend emigranten uit Groot-Brittannië, Scandinavië, Zwitserland, Duitsland en Nederland geholpen om naar Amerika te emigreren — ruim een derde van alle heiligen der laatste dagen uit Europa in die periode.

Brigham Young was ook twee termijnen werkzaam als de eerste gouverneur van Utah en de eerste superintendent van indiaanse zaken in het gebied Utah. Daarnaast gaf hij opdracht voor en nam hij deel aan de aanleg van telegraaflijnen en spoorwegen. Hij vestigde heel wat bedrijfstakken en bedrijven in het gebied — waaronder Amerika’s eerste warenhuis, Zions Cooperative Mercantile Institution. En hij was een voorstander van het kiesrecht voor vrouwen.

Ook al had hij zelf weinig formele scholing gehad, Brigham Young was een groot voorstander van onderwijs. Hij stichtte de instellingen die later de Brigham Young University in Provo (Utah, VS) en de University of Utah in Salt Lake City werden.

Brigham Young stond ook bekend om zijn meervoudig huwelijk. Hij trouwde met minstens twintig vrouwen, en met zestien van hen had hij 57 kinderen. De kerk heeft later een einde aan het meervoudig huwelijk gemaakt, en heeft de praktisering ervan al ruim honderd jaar verboden. Leden die tegenwoordig het meervoudig huwelijk praktiseren, worden geëxcommuniceerd.

Na een ziekte overleed Brigham Young op 29 augustus 1877 in zijn huis in Salt Lake City. Hij was 76 jaar oud.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.