Onderwerp

Burgerschap

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen spoort haar leden aan tot goed burgerschap van het land waar zij wonen. In haar twaalfde geloofsartikel staat: ‘Wij geloven onderdanig te moeten zijn aan koningen, presidenten, heersers en magistraten, door het gehoorzamen, eerbiedigen en hooghouden van de wet.’

Heiligen der laatste dagen geloven ook dat ‘geen overheid in vrede [kan] bestaan, tenzij er wetten worden ontworpen en onschendbaar gehouden die ieder mens gewetensvrijheid […] verzekeren.’

Burgerschap werkt het beste als een samenwerkingsverband waarin burgers en overheid samen aan het openbaar welzijn werken.

Goed burgerschap houdt ook in dat we bijdragen aan het welzijn van onze samenleving. In het algemeen gesproken beschouwen heiligen der laatste dagen zich als deel van de samenleving in het geheel en streven zij ernaar om die te verbeteren. Velen van hen doen vrijwilligerswerk in de burgermaatschappij, bijvoorbeeld in liefdadigheidsinstellingen, op scholen, in verenigingen en clubs. Vaak helpen zij de behoeftigen in opvanghuizen, gaarkeukens en ziekenhuizen. Zij streven ernaar om politieke kwesties te onderzoeken en op eerlijke kandidaten te stemmen.

Het burgerschap houdt dus actieve deelname aan de samenleving in, en vergt betrokkenheid, geen afzondering. Volgens het woordenboek is een burger een inwoner met alle daaraan verbonden rechten. Maar alle burgers hebben die rechten — en daarom moeten we elkaar goed behandelen en samen aan een goede zaak werken. Het is meer een culturele dan een wettelijke kwestie, en meer een plicht dan een eis.

Zie de volgende artikelen voor meer informatie:

Burgerschap en ons geweten

De burgermaatschappij en de kerk

Wat godsdienstvrijheid van ons vergt

 

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.