Onderwerp

Deseret Industries

Deseret Industries is een bedrijf van de kerk zonder winstoogmerk, opgericht om werkgelegenheid te bieden en mensen te helpen die in economische moeilijkheden verkeren.

Zie ook Een herkansing voor de toekomst door middel van Deseret Industries

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.