Onderwerp

Diaken

Een ambt in het Aäronisch priesterschap, meestal gedragen door jongemannen van twaalf en dertien. Diakenen dienen het avondmaal rond (te vergelijken met de communie) aan leden van de kerk tijdens de zondagse eredienst. Diakenen kunnen ook de plaatselijke leiders helpen met de zorg voor de behoeftigen en het onderhoud van het kerkgebouw en de tuin.

In de plaatselijke kerkgemeenten zijn de diakenen in quorums georganiseerd, waarin jongemannen leiderschapstaken uitoefenen, activiteiten organiseren en elkaar helpen om Jezus Christus te volgen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.