Onderwerp

Euthanasie en rekken van het leven

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen gelooft dat een mensenleven heilig is, en is daarom tegen euthanasie. Euthanasie is de opzettelijke beëindiging van het leven van patiënten die ongeneeslijk ziek zijn of ondraaglijk lijden. Een dergelijke handeling beëindigt het leven onmiddellijk door bijvoorbeeld hulp bij zelfdoding. Een leven op die manier beëindigen, is een overtreding van Gods geboden.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen vindt dat het uitschakelen van de apparatuur die een ernstig zieke kunstmatig in leven houdt, zodat hij of zij een natuurlijke dood kan sterven, niet onder de definitie van euthanasie valt. Als het sterven aan zo’n ziekte of een ongeluk onvermijdelijk is, moet de dood gezien worden als een zegen en een zinvol onderdeel van het eeuwige bestaan. Leden hoeven zich niet verplicht te voelen om het sterfelijk leven onredelijk lang te rekken. Na professioneel advies van een competent medicus te hebben ingewonnen en door vasten en gebed goddelijke leiding te hebben gezocht, ligt de beslissing bij de familie.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.