Onderwerp

Embryonaal stamcelonderzoek

Het Eerste Presidium van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen neemt geen standpunt in wat betreft het gebruik van embryonale stamcellen voor wetenschappelijk onderzoek. Het feit dat de kerk geen standpunt inneemt, mag niet gebruikt worden als argument voor of tegen andere uitspraken van leden van de kerk, of ze nu voor of tegen embryonaal stamcelonderzoek zijn.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.