Onderwerp

Gemeente

De meeste kerkgemeenten van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zijn geografisch in zogeheten wijken georganiseerd, maar in gebieden met weinig kerkleden zijn heiligen der laatste dagen in gemeenten georganiseerd. De onbezoldigde leider van een gemeente is een gemeentepresident. Gemeenten staan onder toezicht van een ring, zendingsgebied of district. Iedereen is welkom om de zondagse erediensten van een wijk of gemeente bij te wonen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.