Onderwerp

Genealogie

Genealogie, de studie van iemands voorouders of familiegeschiedenis, is een van de populairste hobby’s in de wereld. Mensen van allerlei geloofsrichtingen en nationaliteiten willen graag weten van wie ze afstammen. Voor leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is het opzoeken van gegevens meer dan een hobby. Heiligen der laatste dagen geloven dat het gezin na dit leven samen kan zijn. Daarom is het zo belangrijk om de relatie met alle familieleden te versterken, zowel levenden als doden.

Heiligen der laatste dagen geloven dat het voor eeuwig verzegelen van gezinsbanden mogelijk is door de ceremonies die in de tempel worden verricht. Deze tempelceremonies kunnen ook plaatsvervangend voor overledenen worden verricht. Daarom is genealogisch of familiehistorisch onderzoek voor mormonen de belangrijke voorloper op het tempelwerk voor de doden. Volgens de mormoonse leer hebben de doden de keuze of zij deze verrichtingen aanvaarden of verwerpen.

Sinds 1894 heeft De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen tijd en middelen besteed aan het verzamelen en beschikbaar stellen van genealogische verslagen. Door samenwerking met overheidsarchieven, kerken en bibliotheken heeft de kerk de grootste verzameling familiehistorische verslagen in de wereld vergaard, met gegevens over ruim drie miljard overleden mensen. Dit werk werd aanvankelijk door de Genealogical Society of Utah verricht, en nu door FamilySearch, een kerkorganisatie zonder winstoogmerk.

FamilySearch verleent toegang tot gegevens uit zo’n honderd landen, waaronder documenten betreffende geboorte, huwelijk, overlijden, volkstellingen, testamenten, onroerend goed, enzovoort. Die documenten worden gratis aan het publiek beschikbaar gesteld door middel van de website FamilySearch.org, de wereldberoemde bibliotheek voor familiegeschiedenis in Salt Lake City en een netwerk van 4.600 plaatselijke centra voor familiegeschiedenis in 126 landen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.