Onderwerp

Heilsplan

  • Voor heiligen der laatste dagen maakt het sterfelijk bestaan deel uit van een uitgebreide geschiedenis, van het voorsterfelijk leven waar de geesten van de hele mensheid bij onze hemelse Vader leefden tot een toekomstig leven in zijn tegenwoordigheid met voortdurende groei, leermogelijkheden en verbeteringen.
  • Het leven op aarde is een proeftijd waarin de mens beproefd wordt — en waar ze ervaringen opdoen die ze nergens anders kunnen krijgen.
  • Heiligen der laatste dagen geloven dat onze hemelse Vader wist dat de mensen vergissingen zouden begaan, daarom zorgde Hij voor een Heiland, Jezus Christus, die de zonden van de wereld op zich zou nemen. Hoewel sommige gaven van de verzoening onvoorwaardelijk zijn (een herrezen lichaam, onsterfelijkheid), moeten de mensen zich van hun zonden bekeren en ernaar streven om meer in overeenstemming te leven met de leringen van Christus, zodat ze vooruitgang kunnen blijven maken en in het volgende leven hun potentieel kunnen bereiken.
  • Voor leden van de kerk is de lichamelijke dood op aarde niet het einde, maar het begin van de volgende stap in het plan van onze hemelse Vader voor zijn kinderen. De dood hoeft ook niet het einde van onze band met onze dierbaren te betekenen. Het gezin kan eeuwig zijn — niet alleen maar voor dit leven. Gezinsleden die de verzoening van Jezus Christus aanvaarden en zijn voorbeeld volgen, kunnen altijd bij elkaar blijven als er voor hen heilige verordeningen zijn verricht in Gods heilige tempel.
  • Volgens de leer van de heiligen der laatste dagen wordt iedereen na de opstanding geoordeeld en beloond naar zijn of haar levenswijze, Wie een terugkeer in de tegenwoordigheid van God en Christus verdienen, worden ‘erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus’ (Romeinen 8:17) van alles wat de Vader heeft. Zij keren terug om met hun gezin bij onze hemelse Vader te wonen.
  • Wie ervoor kiezen om onze hemelse Vader en Jezus Christus niet te volgen, ontvangen een beloning voor wat zij in dit leven hebben gedaan, maar genieten niet de heerlijkheid van wonen in de tegenwoordigheid van God.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.