Onderwerp

Herstelling

De wederoprichting van de kerk en het evangelie van Jezus Christus in de laatste dagen, zoals door God geopenbaard aan Joseph Smith en de profeten die hem als president van de kerk hebben opgevolgd. Het begrip ‘hersteld evangelie’ wordt gebruikt om nadruk te leggen op de herstelling van het evangelie uit het Nieuwe Testament.

Zie ook Joseph Smith en de herstelling

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.