Onderwerp

Humanitaire diensten

  • De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen verleent humanitaire hulp en voert ontwikkelingsprojecten uit in landen over de hele wereld. De projecten worden uitgevoerd zonder acht te slaan op de nationaliteit of godsdienst van de ontvangers.
  • De humanitaire hulp kan noodhulp bij natuurrampen omvatten, zoals een aardbeving of tsunami, of door mensen veroorzaakte rampen, zoals oorlog of hongersnood. Maar er kan ook langdurige hulp worden verleend om in belangrijke menselijke behoeften te voorzien, zoals inspanningen om ziekten te bestrijden.
  • Binnen enkele uren na een ramp overlegt de kerk met plaatselijke overheidsfunctionarissen om vast te stellen wat de behoeften zijn. Er worden dan onmiddellijk hulpgoederen naar het gebied gestuurd.
  • Als de aanvankelijke behoeften zijn gelenigd, onderzoekt de kerk of zij kan helpen met behoeften op de lange termijn. Het doel van de kerk is mensen te helpen om zelfredzaam te worden door ze vaardigheden bij te brengen en ze de hulpmiddelen te geven voor een zelfredzaam leven.
  • Financiële bijdragen, voornamelijk van kerkleden maar ook van andere mensen uit de hele wereld, maken deze hulpprojecten mogelijk. Van het geld dat aan de humanitaire diensten van de kerk wordt gedoneerd, gaat de volle honderd procent naar hulpacties. De kerk betaalt haar eigen overheadkosten.
  • De afdeling humanitaire diensten van de kerk heeft de verantwoordelijkheid voor vijf lopende projecten over de hele wereld om mensen zelfredzaamheid bij te brengen. Die projecten omvatten instructie in neonatale reanimatie, schoon-waterprojecten, rolstoeldistributie, oogbehandelingen en mazelenvaccinaties.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.