Onderwerp

Immigratie

Omdat de wereldwijde kerk met veel ingewikkelde zaken te maken krijgt, propageert De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen brede, fundamentele beginselen die over de hele wereld toegepast kunnen worden. De kerk vindt de verklaring van de Utah Compact een verantwoordelijke aanpak van de dringende vraag naar immigratiehervorming. De verklaring stemt overeen met belangrijke beginselen die wij onderschrijven:

  • Wij volgen Jezus Christus door onze naasten lief te hebben. De Heiland heeft gezegd dat de betekenis van ‘naaste’ al Gods kinderen omvat, altijd en overal.
  • Wij erkennen dat er altijd behoefte is om het gezin te versterken. Het gezin behoort eeuwig te zijn. Gedwongen verwijdering van werkende ouders van hun kinderen verzwakt het gezin en schaadt de samenleving.
  • Wij erkennen dat ieder land het recht heeft om wetten uit te vaardigen en de grenzen te bewaken. Alle mensen die onder de wetten van een land vallen, zijn verantwoordelijk voor hun naleving van die wetten.
 

Regeringsfunctionarissen behoren wetten uit te vaardigen en te handhaven die een weerspiegeling zijn van onze verlangens naar een rechtvaardige en zorgzame samenleving. Dergelijke wetten zorgen voor een goed evenwicht tussen onze liefde voor onze naasten en voor gezinseenheid, en het naleven van rechtvaardige en uitvoerbare wetten.**

 

*De kerk heeft op 10 juni 2011 haar meest recente uitspraak over immigratie gedaan.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.