Onderwerp

Joseph Smith Papers

Joseph Smith (1805–1844) was de stichter en eerste president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Het project ‘The Joseph Smith Papers’ is een poging om alle beschikbare documenten te verzamelen die zijn geproduceerd door Joseph Smith of door mensen die hij als schrijver gebruikte. Deze uitgebreide verzameling is een belangrijke hulpbron voor wetenschappers en studenten van het leven en het werk van Joseph Smith, de begintijd van het mormonisme en Amerikaanse godsdiensten in de negentiende eeuw.

Historicus en algemeen schrijver van de kerk, ouderling Marlin K. Jensen, heeft gezegd: ‘Wij geloven dat de “Joseph Smith Papers” het belangrijkste historische kerkproject van deze generatie zijn.’

De historische verzameling zal uit twintig boeken bestaan, die in zes series zijn verdeeld: dagboeken, openbaringen en vertalingen, geschiedenis, documenten, bestuurlijke verslagen, en wettelijke en zakelijke verslagen. Alle ruim tweeduizend documenten worden op de website van het project gepubliceerd, en een groot aantal zal ook in druk verschijnen.

Het onderzoeksprogramma heeft een steunbetuiging ontvangen van de National Archives’ National Historical Publications and Records Commission, een goedkeuring waaruit blijkt dat men zich in alle fasen aan de hoogste wetenschappelijke normen heeft gehouden.

Het project wordt uitgevoerd door wetenschappers, archivarissen en redacteurs die in dienst zijn van de bibliotheek voor kerkgeschiedenis. De uitgever van het project in druk of op het internet is The Church Historian’s Press, een onderdeel van de afdeling kerkgeschiedenis van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.