Onderwerp

Kinderen in de kerk

De kerk heeft een omvangrijk programma om kinderen te onderwijzen, het jeugdwerk, dat in 1878 is opgericht. Het doel is de kinderen in het evangelie van Jezus Christus te onderwijzen en ze te leren de beginselen ervan na te leven.

Het programma is voor alle kinderen van drie tot en met elf jaar en wordt iedere zondag twee uur lang gehouden terwijl de ouders hun eigen lessen bijwonen. Er zijn momenteel ruim een miljoen kinderen die wereldwijd het jeugdwerk bijwonen.

Het jeugdwerk bestaat uit twee delen — de ‘participatieperiode’ en klassikale lessen. Tijdens de participatieperiode kunnen de kinderen meedoen aan activiteiten en liedjes leren en zingen waarin evangeliebeginselen genoemd worden.

Kinderen nemen ook geregeld deel aan ‘activiteitendagen’, waarbij ze in de gelegenheid worden gesteld om met elkaar om te gaan en opbouwend plezier te hebben door deelname aan activiteiten op fysiek, creatief, cultureel en sociaal gebied. Op activiteitendagen krijgen de kinderen de kans om de beginselen in praktijk te brengen die ze thuis en op zondag in het jeugdwerk hebben geleerd.

Kinderen van acht tot en met elf stellen doelen in hun boekjes Geloof in God, als hulpmiddel om de evangeliebeginselen na te leven, hun getuigenis te ontwikkelen en vriendschappen te versterken. Met behulp daarvan kunnen ze zich ook voorbereiden om op twaalfjarige leeftijd naar de jongemannen en jongevrouwen te gaan.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.