Onderwerp

Kernbeginselen: waarom en in welke opzichten zijn mormonen anders?

Vertegenwoordigers van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen krijgen vaak de vraag of de kerk in de loop der tijd meer op de rest van de kerken zal gaan lijken.

Als daarmee wordt bedoeld dat de heiligen der laatste dagen steeds meer beschouwd worden als een relevant en belangrijk onderdeel van de maatschappij — vooral in de Verenigde Staten, waar nu ruim zes miljoen leden zijn — dan is het antwoord uiteraard ‘ja’. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, die in 1830 in de staat New York met slechts zes leden begon, is volgens onafhankelijke schattingen momenteel de op drie na grootste kerk in de Verenigde Staten.

Dat betekent dat haar leden in alle lagen van de bevolking te vinden zijn — in de zakenwereld en de landbouw, in het onderwijs en de wetenschappen, in politieke partijen en bij de overheid, in de amusementswereld en in de nieuwsmedia. Het is in feite veel waarschijnlijker dat men heiligen der laatste dagen als vrienden, buren en collega’s heeft dan dat men op de hoogte is van de kerk of haar leringen. Dat geldt overigens ook in veel andere landen.

Maar als ermee bedoeld wordt dat de kerk meer op andere kerken gaat lijken qua leerstellingen die de kern van haar boodschap zijn, is het antwoord ‘nee’. Hoewel we de verschillende overtuigingen van andere geloofsrichtingen respecteren, zijn de kerkleiders duidelijk in verband met de geloofspunten die de heiligen der laatste dagen kenmerken.

Hieronder staan enkele van de belangrijkste verschillen qua geloofsovertuiging en gebruiken tussen De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en andere christelijke kerken.

Herstelling

Omdat de heiligen der laatste dagen geloven dat het goddelijke apostolische gezag na de dood van de apostelen vanouds van de aarde was verdwenen, was er een herstelling van dat gezag noodzakelijk. Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen geloven dat de herstelling in het begin van de negentiende eeuw met de openbaringen aan de jonge Joseph Smith begon.

Drie-eenheid

Een van de belangrijkste verschillen met andere christelijke kerken heeft te maken met de aard van God, Jezus Christus en de Heilige Geest. Samen vormen zij wat in veel kerken de heilige Drie-eenheid wordt genoemd, maar door de heiligen der laatste dagen de Godheid.

Hedendaagse profeten, voortdurende openbaring en nieuwe Schriftuur

Heiligen der laatste dagen geloven dat God nog steeds tot de mensheid spreekt, dat Hij nieuwe apostelen en profeten roept en dat we net als vroeger openbaringen ontvangen. Verder zijn veel van die openbaringen officieel in nieuwe Schriftuur opgenomen. Die Schriftuur omvat het Boek van Mormon: eveneens een testament aangaande Jezus Christus; de Leer en Verbonden, een verzameling openbaringen aan Joseph Smith en aan latere profeten van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen; en de Parel van grote waarde, met geschriften van Mozes en Abraham en hedendaagse geschriften van Joseph Smith.

Heilsplan

Heiligen der laatste dagen geloven in wat mormonen het ‘heilsplan’ noemen. Het beginsel omvat het voorsterfelijk bestaan van alle mensen, de redenen waarom God de aarde heeft geschapen, de aard en het doel van ons leven op aarde, en wat de toekomst ons in het volgende leven brengt.

Tempels en hun doelen

Het primaire doel van tempelwerk is gezinnen ‘verzegelen’ of verenigen, met de verwachting dat die relaties na de dood zullen voortbestaan. Dezelfde tempelceremonies kunnen ook voor overledenen worden verricht. Er is in andere christelijke kerken niets dat met ons tempelwerk vergeleken kan worden.

Zendingswerk

Dit is meer een praktisch dan een leerstellig verschil, aangezien veel christelijke kerken zendelingen uitsturen om het evangelie te prediken. Maar het zendingswerk van de kerk is kenmerkend en herkenbaar vanwege het aantal en de geografische spreiding van de zendelingen, de lengte en verscheidenheid van hun werk, en hun uiterlijk en prediking van het evangelie.

Lekenpriesterschap

De Kerk van Jezus Christus heeft geen fulltime beroepsgeestelijken op plaatselijk niveau. Zelfs op het hoogste niveau van de kerk geven leiders die als apostel worden geroepen hun lucratievere beroep op om de rest van hun leven als ‘bijzondere getuige van Jezus Christus’ werkzaam te zijn en toezicht te houden op de wereldwijde kerk.

Gezondheidsgebruiken

Onthouding van alcohol onder geloofsrichtingen is niet uniek voor heiligen der laatste dagen. Maar onder heiligen der laatste dagen moet de onthouding van alcohol volledig zijn, net als de onthouding van tabak, thee en koffie.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.