Onderwerp

LDS Family Services

LDS Family Services is een particuliere organisatie zonder winstoogmerk, opgericht door De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen om het individu en het gezin te versterken. De organisatie biedt de volgende diensten aan:

  • Individuele, huwelijks- of gezinstherapie.
  • Hulp voor ongehuwde ouders, waaronder therapie, medische en onderwijshulp, en op verzoek adoptiediensten.
  • Adoptiediensten.
  • Verslavingsherstelprogramma. Dit is een twaalfstappenprogramma om hulp te verlenen aan mensen die verslaafd zijn aan bepaalde middelen (zoals alcohol, tabak, drugs, koffie en thee), aan gokken, pornografie, ongepast seksueel gedrag, overafhankelijkheid en eetstoornissen.
  • Overleg met kerkleiders. LDS Family Services is beschikbaar om kerkleiders te helpen wanneer zij te maken krijgen met leden die sociale of emotionele problemen hebben.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.