Onderwerp

Leer en Verbonden

Een boek met mormoonse Schriftuur, voornamelijk selecties uit de openbaringen die Joseph Smith heeft ontvangen.

Zie ook de volledige tekst van de Leer en Verbonden.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.