Onderwerp

Melchizedeks priesterschap

Het hogere van de twee niveaus van priesterschap in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Het Melchizedeks priesterschap wordt verleend aan getrouwe mannelijke leden van de kerk vanaf achttien jaar. Iedere man wordt persoonlijk door handoplegging geordend. Wie zo is geordend, ‘draagt’ het priesterschap; de meeste mormoonse mannen zijn priesterschapsdragers.

De ambten in het Melchizedeks priesterschap zijn ouderling, hogepriester, patriarch, zeventiger en apostel. Wie dit priesterschap dragen, leiden de kerk en verrichten verordeningen zoals kinderen een naam en een zegen geven, de zieken genezen en de gave van de Heilige Geest verlenen aan leden die zich hebben laten dopen.

De naam van het Melchizedeks priesterschap is afkomstig van een groot hogepriester die in de tijd van de profeet Abraham leefde.

Zie ook: Aäronisch priesterschap, Priesterschap

 

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.