Onderwerp

Leraar

In De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft het woord leraar twee betekenissen:

  1. Een ambt in het Aäronisch priesterschap, meestal gedragen door jongemannen van veertien en vijftien jaar. Leraren zetten het brood en water klaar voor het avondmaal (te vergelijken met de communie) dat tijdens de eredienst op zondag wordt bediend. Deze jongemannen mogen als huisonderwijzer leden van hun plaatselijke kerkgemeente bezoeken. In plaatselijke kerkgemeenten worden leraren in quorums georganiseerd. In deze kleine groepen kunnen jongemannen leiderschapsvaardigheden ontwikkelen door samen te dienen, activiteiten te organiseren en elkaar te helpen met het naleven van het evangelie van Jezus Christus.
  2. Iemand die in de kerk lesgeeft. Dat kunnen lessen voor kinderen, jongeren of volwassenen zijn. Deze lessen worden meestal tijdens de erediensten op zondag gegeven, met als doel om geloof te versterken en kennis te vergroten van de Schriften en de kerkleer.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.