Onderwerp

Mormon

Een profeet uit de vierde eeuw in Amerika, die een samenvatting van de historische en godsdienstige verslagen van zijn volk op metalen platen heeft gegraveerd. Zijn verslag is vertaald door Joseph Smith en in het begin van de negentiende eeuw als het Boek van Mormon in de Verenigde Staten gepubliceerd. De naam ‘mormoon’ is een onofficiële, niet-aanstootgevende bijnaam voor leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Zie Stijlgids

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.