Onderwerp

Open dagen van een tempel

Als De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen een nieuwe tempel bouwt, wordt het heilige gebouw opengesteld voor het publiek. Iedereen kan de open dagen bijwonen, die meestal enkele weken duren. Daarna wordt de tempel officieel ingewijd en is het gebouw alleen toegankelijk voor leden van de kerk die aan bepaalde vereisten voldoen.

Tijdens de open dagen leren bezoekers meer over het doel van tempels en waarom ze zo belangrijk zijn voor heiligen der laatste dagen. Een bezoek aan de open dagen begint met een korte inleidende video, gevolgd door een rondleiding door de tempel. Binnen legt de gids uit wat het doel van de belangrijkste ruimten is, zoals instructie, huwelijk of doop. De gids geeft ook een korte uitleg van de geloofsbeginselen van de heiligen der laatste dagen. Aan het eind van de rondleiding worden bezoekers naar een receptie met versnaperingen geleid waar vrijwilligers vragen beantwoorden.

De open dagen zijn gratis toegankelijk, maar soms is er vanwege grote drukte een toegangsbewijs nodig. Naast de rondleidingen voor het publiek zijn er vaak ook open dagen met rondleidingen voor omwonenden, aannemers, bouwlieden, plaatselijke media en genodigde hoogwaardigheidsbekleders.

Voor leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is de tempel het ‘huis van de Heer’, het heiligste gebouw op aarde. Tempeldiensten verzegelen gezinnen voor eeuwig, onderwijzen in het doel van het leven en leggen Gods heilsplan uit. Door tempelbezoek wordt nadruk op persoonlijke geestelijke groei gelegd en wordt de motivatie van heiligen der laatste dagen versterkt om het voorbeeld van Jezus Christus te volgen.

Er zijn over de hele wereld momenteel 134 tempels in gebruik en er zijn 26 tempels aangekondigd of in aanbouw.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.