Onderwerp

Openbaring

Het betekent dat er goddelijke waarheid wordt bekendgemaakt door middel van hemelse communicatie. Personen die getrouw zijn, kunnen openbaring over persoonlijke kwesties en kerktaken krijgen, net zoals een bisschop openbaring voor zijn wijk ontvangt. Alleen de president (profeet) krijgt openbaring voor de hele kerk.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.