Onderwerp

Polygamie

Door polygame groepen en personen in en rondom Utah raken achteloze waarnemers en journalisten die op bezoek komen, vaak in de war. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft niks te maken met de polygamisten die in het westelijk gedeelte van de Verenigde Staten en Canada wonen, ondanks dat de misleidende term ‘mormonen’ — een bekende bijnaam aan de heiligen der laatste dagen — voor hen gebruikt wordt.

President Gordon B. Hinckley heeft in de algemene oktoberconferentie van 1998 het volgende over polygamie in de kerk gezegd: ‘Ik wil categorisch ontkennen dat deze kerk ook maar iets te maken heeft met de mensen die een polygaam huwelijk hebben. Zij zijn geen lid van deze kerk. De meesten zijn er nooit lid van geweest. Zij overtreden de burgerlijke wet. Zij weten dat zij de wet overtreden. Zij zijn onderworpen aan de straffen die daarop staan. Uiteraard heeft de kerk geen enkele jurisdictie in deze aangelegenheid.’

‘Als wij erachter komen dat een van onze leden een meervoudig huwelijk heeft, wordt hij of zij geëxcommuniceerd, de zwaarste straf die de kerk kan opleggen. De mensen die hierbij betrokken zijn, overtreden niet alleen rechtstreeks de burgerlijke wet, maar zij overtreden ook de wet van deze kerk. Een van onze geloofsartikelen is bindend voor ons. Er staat in: “Wij geloven onderdanig te moeten zijn aan koningen, presidenten, heersers en magistraten, door het gehoorzamen, eerbiedigen en hooghouden van de wet” (Geloofsartikelen 1:12).’

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.