Onderwerp

Quorum

In De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen verwijst het woord quorum naar een groep mannen die een bepaald ambt in het priesterschap dragen. Het hoogste quorum in de kerk is het Eerste Presidium, gevolgd door het Quorum der Twaalf Apostelen. Er zijn ook acht Quorums der Zeventig die een bijdrage leveren aan het bestuur van de kerk over de hele wereld. Plaatselijke kerkgemeenten hebben quorums voor de volgende ambten: diaken, leraar, priester en ouderling.Er is ook een quorum voor hogepriesters op ringniveau.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.