Onderwerp

Ring

Kerkgemeenten van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zijn geografisch georganiseerd, en leden bezoeken de erediensten bij hen in de buurt. Ieder lid hoort bij een ring, die te vergelijken is met een katholieke bisdom. De leider van een ring is een ringpresident.

Het woord ring komt in het Engels in het Oude Testament voor, als ‘pinnen’ die een tent (de kerk) overeind houden (zie Jesaja 54:2).

Iedere ring bestaat uit verscheidene kerkgemeenten die wijken of gemeenten worden genoemd. Er zijn meestal vijf tot twaalf wijken en gemeenten in een ring. In gebieden waar de kerk nieuw is, zijn de leden in districten in plaats van in ringen georganiseerd.

De grote hoeveelheid tijd en inspanning die vereist is om een ring te besturen en in de behoeften van de leden te voorzien, wordt door de leden zelf geleverd. De meeste leden worden door de plaatselijke leiders gevraagd om bepaalde taken uit te voeren. Die taken kunnen administratief zijn, onderwijskundig of dienstverlenend. Deze taken worden geregeld gerouleerd, afhankelijk van de behoeften in de kerkgemeente.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.